Wypominki oktawalne

Święci w Kościele
30 października 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 5.10.2023 r. Intencje Mszy Świętych 6 – 12.11.2023 r.
4 listopada 2023
Święci w Kościele
30 października 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 5.10.2023 r. Intencje Mszy Świętych 6 – 12.11.2023 r.
4 listopada 2023

Listopad to czas szczególnej pamięci za zmarłych.


Jan Paweł II powiedział: Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.

W naszym kościele w dniach od 1 do 8 listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach oktawalnych
podczas różańca za zmarłych o godz. 17.00.

Naszym zmarłym w tych dniach możemy ofiarować odpust zupełny, uczestnicząc we Mszy św., nawiedzając cmentarz i ofiarując modlitwę. Jeżeli nie możemy pójść na cmentarz, można modlić się przy krzyżu misyjnym przy kościele.

Udostępnij: