Krąg Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztatu

Msza św. każdego osiemnastego dnia miesiąca

21 stycznia 2018 r. w naszej parafii powstał Krąg Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Pielgrzymującej Królowej z Szenszatu do którego przystąpiło 9 osób.

Małą kapliczkę, którą przekazała nam Siostra Damiana z Otwocka (Krajowe Centrum Ruchu Szensztackiego) przekazujemy sobie nawzajem do naszych rodzinach, aby oddać się modlitwie do Maryi. Każdego 18-tego dnia miesiąca, w dniu Przymierza z Maryją, odprawiana jest Msza św. za wstawiennictwem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Historia Kapliczki pochodzi od Ojca Kentenicha z Szensztatu z Niemiec. Kiedy 18 października 1914 roku, podczas I wojny światowej, o. Kentenich głosił nauki grupie chłopców, alumnów niższego seminarium Księży Pallotynów, mówił młodym ludziom o miłości do Maryi, wskazywał Ją jako wzór człowieka, arcydzieło rąk Bożych. Widząc szalejące zło i zagrożenie młodych dusz, zrozumiał, że wolą Bożą jest odnowienie życia pod opieką Maryi oraz zawierzenie Jej swojego życia w przymierzu miłości. Prosił Maryję aby na tym miejscu – w małej kapliczce, miejscu spotkań – podarowała młodym ludziom dom, duchową ojczyznę. Wierzył, że Matka Boża, najwspanialszy dar do naśladowania wskaże jak żyć pełnią wiary w każdych okolicznościach. Ponieważ w kapliczce nie było żadnego obrazu Matki Bożej, zakupiono w antykwariacie skromny lecz piękny oleodruk, który uroczyście zainstalowano w kapliczce 11 kwietnia 1915 roku i nazwano Matką Trzykroć Przedziwną z Szensztatu.

Co miesięczne odwiedziny Matki Pielgrzymującej nadaje naszej codzienności duchowy rytm, wzmacnia dusze i ożywia naszą wiarę. W pielgrzymującym obrazie przychodzi do nas Maryja a z Nią przychodzi Ten, którego Ona niesie w swoich ramionach – Jezus. Pomaga nam nieść cierpienie. Poprzez Boże błogosławieństwo dotyka nasze domy, nasze rodziny, przychodzi do nas i przypomina, że jesteśmy dla Niej ważni. Chce abyśmy ofiarowali Jej trudy naszego codziennego życia. Nasz codzienny rytm jest bardzo napięty. Żyjemy w wielkim pośpiechu, praca, obowiązki, spotkania – ten czas spędzony z Maryją Trzykroć przedziwną pomaga nam wspólnie spędzić czas z naszymi rodzinami na modlitwie porannej i wieczornej. Ta mała kapliczka na której widnieje Maryja z małym Jezuskiem w ciągu tych trzech dni stwarza w naszych domach małe Sanktuarium. Czuje się Jej obecność, niesamowita opiekę. Te dni są dla nas wyjątkowe, nie ma kłótni w rodzinie, razem przystępujemy do modlitwy, odczuwa się Boży pokój. Ona dodaje nam sił, by kochać Boga i ludzi. Potrzebujemy takich chwil, by w nas i wokół nas było trochę piękniej niż zwykle. Idea Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej jest genialna pod każdym względem, pomaga w ratowaniu rodzin, pozwala docierać do samotnych.

Jako opiekunka kręgu doświadczam, jak wiele dobra przynosi ta kochająca Matka wszystkim, którzy zaprosili Ją do swojego domu.

 

Ewa

Gdy przychodzi do mnie Matka Boża Pielgrzymująca klękam w ciszy przed Jej wizerunkiem i modlę się: Mateńko, cały ten dzień, pracę, którą będę dziś wykonywać ofiaruję Tobie jako mój dar dla Twojej korony. Niech moja codzienna uczciwie i z miłością wykonana praca będzie jak klejnot w Twojej koronie. (K.S.)

Zawsze, gdy nasz dom nawiedza Maryja w swoim cudownym A wizerunku dziękuję Jej za to, że jest nie tylko naszą Królową, ale przede wszystkim Matką. I że Ona, Matka Boża, pragnie przychodzić do nas zwykłych ludzi. Jak często zdumiewam się - jakże to? Matka naszego Pana chce przychodzić do mnie, do mojego skromnego mieszkania? TAK - Ona chce przychodzić do nas, przynosząc nam swój największy Skarb, Jezusa. Ona chce wchodzić w naszą codzienność i pozostać z nami. (A.H.)