Duszpasterstwo Akademickie

Duszpasterstwo Akademickie Laboratorium Wiary
Akademicka Wspólnota Żywego Różańca

Duszpasterz Akademicki: ks. Arkadiusz Kajdas

Spotkania: środy godz. 20.00 - sala 118 w Akademiku przy ul. Ostrogórskiej 30

Zapraszamy na Mszę Świętą akademicką w czwartki o godz. 18.00 w naszym kościele.

Aktualne informacje: https://www.facebook.com/DuszpasterstwoAkademickieLaboratoriumWiary

Duszpasterstwo miejscem modlitwy

Duszpasterstwo akademickie to wspólnota studentów, którzy w czasie swojego pobytu na uczelni wyższej pragną pogłębiać autentyczne życie chrześcijańskie. Przygotowując się jak najlepiej do zawodu, którego wykonywanie będzie w przyszłości ważnym miejscem ich uświęcenia, formują się również duchowo, nawiązują między sobą relacje i starają się w duchu odpowiedzialności wkraczać w życie społeczne. Podstawowym wymiarem, od którego zależy owocność formacji, jest modlitwa.

Duszpasterstwo miejscem formacji

Duszpasterstwo akademickie z samego założenia kieruje swoje zaproszenie do osób, które podejmują studia przygotowujące ich do wykonywania świeckiego zawodu. Nasze DA – zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – nosi nazwę "Laboratorium Wiary". Jest tak dlatego, ponieważ jego członkowie rekrutują się przede wszystkim (choć nie tylko) spośród studentów kierunków medycznych, takich jak farmacja, analityka medyczna, kosmetologia czy biotechnologia. 

Fides et ratio, czyli "wiara i rozum", znane słowa Jana Pawła II, którymi zaczął jedną ze swoich encyklik, służą nam jako lampa oświetlająca kierunek działania. Obok modlitwy i formacji duchowej, staramy się także o formację intelektualną skoncentrowaną wokół kierunków naszych studiów.

Duszpasterstwo miejscem spotkania

Nasze duszpasterstwo jest wreszcie miejscem przyjaznym, gdzie spotykają się młodzi ludzie pragnący iść za Jezusem, kochający Kościół; jest miejscem, w którym tworzą się prawdziwe, trwałe relacje międzyludzkie

Czekamy na Ciebie! 

Jeśli mieszkasz w pobliżu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu i jesteś studentem bądź identyfikujesz się ze społecznością akademicką, a pragniesz poznawać Jezusa i bogactwo Kościoła Katolickiego we wspólnocie osób podobnych Tobie – zapraszamy Cię na nasze wtorkowe spotkania.

Akademicka Wspólnota  Żywego Różańca to dzieło działające w ramach Duszpasterstwa Akademickiego Laboratorium Wiary, łączące we wspólnej modlitwie studentów, absolwentów oraz sympatyków duszpasterstwa akademickiego. Obecnie liczy ono 19 osób.

Modlitwą tą ogarniamy wszystkie sprawy środowiska akademickiego, a także modlimy się za siebie nawzajem, wspierając tym samym we wszystkich trudnościach, otaczając duchową opieką i powierzając Maryi – naszej Matce.

Każdy pragnący włączyć się w modlitwę codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca rozważając przez miesiąc tę samą wyznaczoną Tajemnicę, a w kolejnym – następną.

Dzieło to powstało w 2010 roku z inicjatywy duszpasterza akademickiego, ks. dr. Pawła Pielki. Jego pierwszym opiekunem była Agnieszka Ogrodowicz, studentka analityki medycznej, obecnie karmelitanka bosa w Klasztorze Sióstr Karmelitanek w Gnieźnie.

Patronami Różańca Akademickiego są św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz bł.Pier Giorgio Frassati.