Sakramenty / Nabożeństwa

Nabożeństwa

Nabożeństwa cotygodniowe:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Środa po Mszy św. o godz. 18.00

Kartki z prośbami składamy przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

Czwartek w godz. 18.30 - 21.00 w intencji powołań kapłańskich

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Piątek o godz. 15.00

Godzinki ku Czci Najświętszej Maryi Panny

Niedziela o godz. 7.20

 

Nabożeństwa comiesięczne i okresowe:

Nabożeństwo do św. Józefa

Pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
Prośby do św. Józefa można wpisywać do księgi próśb, która znajduje się na stoliku przy obrazie św. Józefa. Będą one odczytywane z księgi podczas nabożeństwa.

Msza Święta i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

Pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00, zakończenie o godz. 18.00

Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie duchowe i uwolnienie od trudności duchowych z egzorcyzmem

Pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00

Prośby na kartkach o uzdrowienie i uwolnienie składamy przed Mszą Świętą.

Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Pierwsza sobota miesiąca o godz. 7.00

Nabożeństwo do św. Faustyny o wyproszenie Miłosierdzia Bożego

Drugi wtorek miesiąca godz. 18.00

Nabożeństwo do bł. ks. Jerzego Popiełuszki o pokój dla Polski i jedność dla Polaków

Trzeci wtorek miesiąca godz. 18.00

Nabożeństwo Fatimskie

13 dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00

Nabożeństwo Majowe

Codziennie o godz. 17.30 przez cały miesiąc maj

Nabożeństwo Czerwcowe

Codziennie  o godz. 17.30 przez cały miesiąc czerwiec

Nabożeństwo Różańcowe

Pierwsza niedziela miesiąca godz. 9.30

Przez cały miesiąc październik w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 17.15.

ODPUST PARAFIALNY

Niedziela Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy)

Suma odpustowa o godz. 12.30

MSZE ŚWIĘTE

w tygodniu: 7.00, 18.00


w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00


w niedziele i święta lipca i sierpnia: 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Sakramenty


w dni powszednie: podczas Mszy św. o godz. 7.00; 15 minut przed Mszą św. o godz. 18.00

w niedziele i święta: podczas Mszy św.

w I piątek miesiąca: od godz. 6.30 i 17.30

CHRZEST

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w drugą niedzielę każdego miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.30 (w wakacje na Mszy świętej o godz. 11.00).

Rodzice zgłaszają dziecko na miesiąc przed planowaną datą chrztu. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu w kancelarii należy okazać:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres,
 • rodzice chrzestni jeżeli są spoza naszej parafii winni posiadać ze swoich macierzystych parafii zaświadczenia, że mogą pełnić godność  chrzestnych.

RODZICE CHRZESTNI

Godność rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby ochrzczone, które:

 • skończyły 16 lat życia,
 • przyjęły Sakrament Bierzmowania,
 • jeżeli są w związku małżeńskim, to musi być małżeństwo sakramentalne,
 • swoim życiem gwarantują chrześcijańskie wzorce postępowania.

Do uroczystości chrztu dziecka należy zaopatrzyć się w białą świecę do chrztu, która będzie towarzyszyła dziecku przez całe życie, oraz tak zwaną białą szatkę, którą w czasie chrztu nakłada się dziecku jako znak łaski otrzymanej w czasie udzielania sakramentu. Dzieci, które mają być ochrzczone, otaczamy szczególną modlitwą i je błogosławimy.

Trzecia niedziela maja o godz. 11.00

Zgłoszenia i przygotowanie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się na początku VII klasy i trwa dwa lata. Kandydaci do Bierzmowania w tym czasie mają obowiązek uczestniczenia w katechezie szkolnej i w spotkaniach w kościele.

Każdy kandydat otrzymuje Indeks Bierzmowanego, który zawiera potwierdzenie przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. i zapis przygotowywania się do przyjęcia tego sakramentu.

Kandydaci przystępują do Bierzmowania pod koniec klasy VIII.

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

Jeśli ktoś z różnych przyczyn jeszcze nie przystąpił do Sakramentu Bierzmowania, powinien zgłosić się do kancelarii parafialnej. Należy posiadać Świadectwo Chrztu Świętego. Osoby dorosłe do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są przygotowywane indywidualnie. Po przygotowaniu taka osoba jest kierowana do Kurii Diecezjalnej, gdzie jest Bierzmowanie.

TERMINY BIERZMOWANIA W 2022 ROKU

15 października 2022 i 10 grudnia 2022

MAŁŻEŃSTWO

Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się osoby, które skończyły wg prawa polskiego 18 lat i są w stanie wolnym, są ochrzczone, po bierzmowaniu. Powinny ukończyć katechezę maturalną w szkole średniej.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii na 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Powinni posiadać następujące dokumenty:

 • świadectwo Chrztu Świętego – aktualne (ważne 6 miesięcy),
 • potwierdzenie przyjęcia Sakramentu Bierzmowania,
 • świadectwo potwierdzające ukończenie szkolnej katechezy,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • ważny dowód osobisty.

Po okazaniu dokumentów zostaje przeprowadzona rozmowa kanoniczna z narzeczonymi i ogłaszane są zapowiedzi.

Jeżeli narzeczeni planują ślub poza swoją parafią, powinni prosić o Licencję na zawarcie małżeństwa poza parafią. Licencję taką wydaje się po przeprowadzeniu formalnego przygotowania i ogłoszeniu zapowiedzi przedślubnych.

Narzeczeni mają obowiązek uczestnictwa w Kursie Przedmałżeńskim. Na Kurs należy się zgłosić przez rejestrację na stronie: https:/ narzeczeni.sosnowiec.pl >Wszystkich narzeczonych polecamy opiece Maryi Matki Bożej Opiekunce Rodzin.

I piątek miesiąca od godz. 9.00 dla chorych przy ul. Jagiellońskiej i Domu Pomocy Społecznej

I sobota miesiąca od godz. 9.00  dla chorych przy ul. Ostrogórskiej

Zgłoszenia chorych przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii parafialnej, albo telefonicznie: 664 931 516

Podstawy sakramentu chorych

Troska o chorych i cierpiących to jeden z ważniejszych wymiarów duszpasterskiego zaangażowania Kościoła, który w ten sposób naśladuje swojego Założyciela i Pana. W Ewangelii nie brakuję bowiem opisów pełnego współczucia pochylania się Chrystusa nad człowiekiem doświadczonym przez krzyż choroby. Uzdrowienie kobiety cierpiącej od lat na krwotok, postawienie na nogi paralityka, przywrócenie wzroku ociemniałemu czy oczyszczenie z trądu – to tylko niektóre tego przykłady. Apostołowie, których Chrystus sam wybrał i posłał z misją głoszenia Dobrej Nowiny, zostali przez Niego wyposażeni w szczególną moc uzdrawiania. Krótko, ale dobitnie mówi o tym Ewangelista Łukasz: „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.” (Łk 9,2) Od samego początku Apostołowie wypełniali te zadanie. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać o uzdrowieniu chromego, którego, w imię Jezusa, dokonali Piotr i Jan w świątyni jerozolimskiej: „«Nie mam srebra ani złota — powiedział Piotr — ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach.” (Dz 3,6-7)

Także w Piśmie Świętym znajdują się korzenie jednego z siedmiu sakramentów Kościoła - sakramentu namaszczenia chorych. Św. Jakub w swoim liście poleca: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15)

Po co sakrament chorych?

Powyższy fragment Listu św. Jakuba wskazuje na skutki sakramentu namaszczenia chorych. Usuwa on winy, jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpokutowania, oraz pozostałości grzechu, przynosi ulgę i umocnienie duszy chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże. Chory podniesiony na duchu łatwiej znosi dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opiera się pokusom szatana i trwodze śmierci, a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy.

Komu udzielany jest sakrament namaszczenia?

„Sakramentu namaszczenia chorych należy udzielać wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku” – tak stwierdza wprowadzenie do obrzędów tego sakramentu. Sakrament chorych można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie jej trwania nastąpiło poważne pogorszenie stanu zdrowia. Zaleca się przyjmowanie sakramentu namaszczenia przed operacją, jeśli jej przyczyną jest poważna choroba. Osobom w podeszłym wieku, których opuszczają siły, można udzielać tego sakramentu również wtedy, gdy nie zagraża im poważna choroba. Także dzieci mogą przyjmować namaszczenie.

Należy podkreślić, że sakrament namaszczenia chorych, jak każdy inny sakrament, udzielany jest tylko osobom żywym. W przypadku, gdy kapłan wezwany jest do chorego, który już umarł, modli się on, aby Bóg uwolnił zmarłego od grzechów, ale nie udziela mu namaszczenia. Jeśli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, udziela sakramentu warunkowo.

Kiedy prosić kapłana?

Zdarza się, że w świadomości wiernych funkcjonuje błędne określenie „ostatnie namaszczenie” sugerujące, że należy odkładać jego przyjęcie na ostatnią chwilę życia. Czasem z tego powodu rodzina chorego nie wzywa kapłana, bojąc się, że chory pomyśli, że nadszedł jego kres. Największą troską ludzi wierzących nie powinna być jednak troska o komfort psychiczny, o to co ludzie pomyślą, czy powiedzą, ale troska o dobro wieczne – zbawienie chorego. Należy zawsze pamiętać, że w tym sakramencie Chrystus przychodzi nie po to, aby życie z chorego „wyssać”, ale umocnić go i pokrzepić.

Ks. Dawid Kuczek