Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa NSPJ

Opiekun: ks. Łukasz Lisowski

Spotkania: I poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
Msza św.: I poniedziałek miesiąca godz. 18.00

Straż HONOROWA została założona 13 marca 1863 r. Stowarzyszenie zmierza szczególnie do tego, aby:
- jego członkowie poświęcili się miłości Boskiego Odkupiciela, której znakiem i świadectwem jest Jego przebite Serce,
- poczuwali się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu zranionemu naszymi grzechami,
- przepoili swoje osobiste życie, miłością, którą odpłacamy Panu Jezusowi za Jego miłość i z Nim się łączymy,
- byli zachęcani do większej i bardziej czynnej miłości bliźniego.

Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszeni obierają jedną godzinę w ciągu dnia, ze wszystkimi przypadającymi na tę chwilę obowiązkami, w czasie której pamiętają w sposób szczególny o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

Z troski o zbawienie dusz zrodził się Zegar Miłosierdzia, na którym wpisuje się inicjały osób poleconych.

Wspólnota Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii działa już od wielu lat. Uroczyste zaciągnięcie się do Straży odbyło się 9 sierpnia 1996 roku.

Obecnie opiekunem jest Proboszcz ks. Zenon Pikuła a zelatorką Pani Gabriela Jarzyna.

Członkowie Straży Honorowej NSPJ biorą czynny udział w życiu parafii. W każdy pierwszy piątek miesiąca jest odprawiana Msza św. Straży Honorowej i całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem naszej Wspólnoty.

Podczas Adoracji przepraszamy za grzechy swoje i wszystkich ludzi. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i całego duchowieństwa. Odmawiając Drogę Krzyżową, ofiarowujemy ją w intencji zmarłych.

O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, prosząc Pana Boga o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.

Spotkania Straży Honorowej odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Podczas spotkania modlimy się, czytamy ciekawe artykuły i prowadzimy dyskusje, co powoduje wzbogacenie naszych myśli,  naszego serca i przybliża nas do Chrystusa.

Kontemplujemy Serce Jezusa! Kontemplujmy Serce Jezusa, które jest źródłem życia – zachęcał Ojciec Święty, podczas ostatniej pielgrzymki do Polski – gdyż przez Nie dokonało się zwycięstwo nad śmiercią. Ono także jest źródłem świętości, gdyż w Nim zostaje przezwyciężony grzech. Z Serca Pana Jezusa bierze początek świętość każdego z nas. Od tego Serca uczymy się miłości Boga.

Moje działanie we Wspólnocie przebiega z radością i satysfakcją – to wszystko dla Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego Niepokalanej Matki Maryi. Proszę nie tylko o zdrowie dla naszych ciał, ale i dusz. Staram się życiem osobistym świadczyć, że należę do Chrystusa. Bardzo dziękuję Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi  za opiekę i łaski jakimi jestem obdarzana.

Stanisława