Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka powstał w Parafii Miłosierdzia Bożego w 2000 r. Początkowo modlitwą obejmował trzech kapłanów. Z biegiem lat otaczaliśmy Margaretką kolejnych kapłanów posługujących w naszej parafii – dziś jest ich piętnastu.  Modlimy się za nich każdego dnia. Modlimy się wytrwale, by kapłani służyli nam jak najdłużej i najpiękniej jak potrafią, wypraszali nowe powołania dla parafii, by Pan Jezus umacniał ich w pracy duszpasterskiej  i życiu kapłańskim, a Matka Boża Królowa Pokoju prowadziła każdego dnia.
Teresa

Ks. Paweł na prośbę Redakcji gazetki parafialnej napisał:
„Troska o kapłanów wyrażana w modlitwie za nich oraz sprawowaną przez nich misję wydaje mi się najważniejszą sprawą na dziś i na przyszłość. Szczególnie wobec tak dramatycznego spadku liczby powołań w naszej diecezji i nie tylko w naszej. Taka właśnie troska towarzyszy stałej, dyskretnej i tak często anonimowej posłudze modlitwy, która ofiarowywana jest nam przez Margaretki.

Korzystam więc z zaproszenia Redakcji Faustynki, działającej przy drogiej mi Parafii Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu, i cieszę się, że mogę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim, którzy za nas kapłanów i za mnie się modlą. Na co dzień tego nie możecie odczuwać, ale wagę tej Waszej ofiary poznamy przecież dopiero w wieczności.

To, czego zaznaję osobiście w formie daru modlitwy i życzliwości, ciągle za mało odwzajemniam, ale wiem, jak dalsze, pokorne Wasze głosy kierowane do Boga zdecydują o powodzeniu kapłańskiej misji moich braci i mojej. Mam na myśli również modlitwę tych, którzy odeszli z tego świata i wspierają jeszcze skuteczniej.

Nie ulegnijcie nigdy zniechęceniu!

Im kapłan wyda się Wam być w trudniejszym położeniu, im bardziej jest oskarżany czy w oczach ludzkich skazany, tym bardziej niech jego osoba i misja leży Wam na sercu. Mamy również tak wiele powodów do nieustannej wdzięczności za to wszystko, co otrzymaliśmy przez kapłanów, których spotkaliśmy na naszej drodze.

Z wdzięcznością i modlitwą za Dobroczyńców
Ks. Paweł Pielka