Żywy Różaniec

Opiekun: ks. Łukasz Lisowski

Spotkania: II piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
Msza św.: II piątek miesiąca godz. 18.00

W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 8.00 odbywa się nabożeństwo różańcowe i wymiana tajemnic różańcowych. Wszystkich członków Kół Żywego Różańca zapraszamy w II piątek miesiąca na Mszę Świętą o godzinie 18.00. Po Mszy Św. w sali plebanii — spotkanie formacyjne. Zapraszamy i zachęcamy nowe osoby, które chciałyby zasilić szeregi osób modlących się na różańcu.

Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym, żyjącym najbardziej rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną, jaką jest różaniec, który „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu. – Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego”.

Do Polski Żywy Różaniec dotarł jeszcze w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każdej parafii.

W naszej parafii Żywy Różaniec działa od początku powstania parafii. Mamy cztery Róże Różańcowe: Różę Miłosierdzia Bożego, Różę Matki Bożej Fatimskiej, Różę Matki Bożej Ostrobramskiej, Różę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze Róże były założone przez p. Stanisławę Chwałek, p. Zofię Podedworną, p. Józefę Kyć i p. Marię Musiał.

Żywy Różaniec to filar naszej parafii. Modlimy się za Ojca św., za kapłanów, o powołanie kapłańskie i zakonne, za chorych i za zmarłych. Przez modlitwę wypraszamy u Pana Jezusa i Matki Bożej pokój dla Polski i całego świata.

Każdy członek należący do Żywego Różańca odmawia jedną dziesiątkę  różańca, zmiana tajemnic różańcowych dokonywana jest raz w miesiącu.

Dla mnie odmawianie Różańca jest wewnętrzną radością, że wraz z Matką Bożą biorę udział w Jej życiu i życiu Pana Jezusa, w radościach i smutkach. Matka Boża wszystkich zaprasza żeby przez modlitwę różańcową pomóc Jej udźwignąć grzeszne postępowanie ludzi i uprosić łaskę zbawienia dla każdego człowieka.

W naszym kościele codziennie po Mszy św. porannej odmawiamy różaniec, w którym każdy może wziąć udział.

Zelatorka Cecylia