Ogłoszenia duszpasterskie 5.10.2023 r. Intencje Mszy Świętych 6 – 12.11.2023 r.

Wypominki oktawalne
1 listopada 2023
Z Dzienniczka s. Faustyny – o duszach w czyśćcu
5 listopada 2023