Ogłoszenia duszpasterskie 5.10.2023 r. Intencje Mszy Świętych 6 – 12.11.2023 r.