Święcenia diakonatu

Warto przeczytać – cz. 15 „Gość oczekiwany”
12 maja 2020
Większa liczba wiernych w kościele
15 maja 2020
Warto przeczytać – cz. 15 „Gość oczekiwany”
12 maja 2020
Większa liczba wiernych w kościele
15 maja 2020

W sobotę, 23 maja, w parafii św. Barbary w Jaworznie-Podłężu Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak udzieli święceń diakonatu
dwóm alumnom naszego Seminarium. Święcenia przyjmą kl. Tomasz Jaskuła – nasz parafianin oraz kl. Wojciech Jarczyk.
Otoczmy ich naszą modlitwą. Prośmy o wszelkie łaski i Boże Błogosławieństwo dla dla tych,
którzy przyjmą od Boga dar sakramentu kapłaństwa w stopniu diakona.

Udostępnij: