Większa liczba wiernych w kościele

Święcenia diakonatu
12 maja 2020
Widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów
15 maja 2020
Święcenia diakonatu
12 maja 2020
Widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów
15 maja 2020

W związku ze zmianami w obostrzeniach związanych z epidemią od niedzieli, 17 marca, w kościele może znajdować się
1 osoba na 10 m², co oznacza, że w naszym kościele w każdej Mszy Świętej i nabożeństwie może uczestniczyć 65 osób.
Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dwumetrowego dystansu.

Udostępnij: