Kanoniczna wizytacja Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka

Sprawozdanie wizytacyjne Księdza Proboszcza
7 września 2020
Uroczystość Bierzmowania
8 września 2020
Sprawozdanie wizytacyjne Księdza Proboszcza
7 września 2020
Uroczystość Bierzmowania
8 września 2020

6 września nasza parafia przeżywała kanoniczną wizytację Biskupa  Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka. Przed rozpoczęciem porannej Mszy Świętej Ks. Proboszcz powitał Jego Ekscelencję, po czym odczytał sprawozdanie wizytacyjne, przedstawiając zarówno sytuację naszej parafii jak i aktywną działalność grup duszpasterskich. Równocześnie poprosił
Ks. Biskupa o apostolską posługę w naszej wspólnocie, o błogosławieństwo dla naszych dzieci, młodzieży, dla naszych rodzin, chorych, starszych i kapłanów posługujących w naszej parafii oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, naszych sąsiadów.

Ks. Biskup w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej, sprawowanej przez Jego sekretarza ks. Przemysława Szota, wspomniał o tych, którzy budowali nasz kościół, plebanię i dom katechetyczny, o ogromnym wysiłku, który włożyli w tych trudnych czasach na chwałę Pana Boga i pożytkowi człowieka. Dzięki nim Pan Jezus mógł zamieszkać pośród naszych domów i naszych rodzin. Podziękował Ks. Proboszczowi za ogromny wysiłek włożony w prace remontowe i księżom wikariuszom za wsparcie. Serdecznie dziękował też parafianom za przywiązanie do parafii, za duże zaangażowanie w parafialne dzieła, za ofiary, wysiłek i starania poczynione przy pracach remontowych, dzięki którym możemy ponownie uczestniczyć we Mszach Świętych w naszej świątyni. Dziękował również za dzieła ewangelizacji i rozwój grup parafialnych.

Ks. Biskup mówił o niskiej frekwencji w kościele i o sytuacji podczas pandemii, która zmieniła wiele osób. Zwrócił uwagę, że człowiekowi wydawało się, że jest potężny, ma do dyspozycji wspaniałe urządzenia, naukę, że potrafi rządzić, że jest panem świata. Tymczasem koronawirus pokazał jak człowiek jest słaby, jak niewiele może bez Boga. Ponad dwa tysiące lat temu, to Jezusowi przynoszono tych, którzy o własnych siłach nie mogli już przyjść. Jak pokazuje Ewangelia: leczył wszystkie choroby. To Jezus przychodził do ludzi dotkniętych nieszczęściem, do chorych i cierpiących. Jakie przychodzi nam wyciągnąć wnioski w tych czasach? Jak wspomniał ks. Biskup należy uderzyć się w pierś i powiedzieć: sami nie damy rady.(…) Trzeba nam zwrócić się do Pana Boga z głośnym wołaniem, prośbą, przybliżyć się do Niego, przyjść a nie odchodzić.

Marzena Gołębiowska

    

    

    

Foto: Adam Gołębiowski

 

Udostępnij: