Uroczystość Bierzmowania

Kanoniczna wizytacja Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka
7 września 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2020 Intencje Mszalne 14 – 20.09.2020
12 września 2020
Kanoniczna wizytacja Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka
7 września 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 13.09.2020 Intencje Mszalne 14 – 20.09.2020
12 września 2020

Dzień wizytacji naszej parafii przez ks. Biskupa Grzegorza Kaszka łączył się także z uroczystością Bierzmowania, która z racji ograniczeń związanych z koronawirusem, została przeniesiona z czerwca na pierwszą niedzielę września. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło w sumie 21 osób. Dar Ducha Świętego jest duchowym znamieniem, dzięki któremu chrześcijanin w jeszcze doskonalszy sposób staje się obrazem Chrystusa i żywym członkiem Kościoła. Bierzmowanie stanowi dopełnienie działania chrztu świętego. Mocą tego sakramentu człowiek wezwany jest do dawania swoim życiem świadectwa o Chrystusie, do mężnego wyznawania wiary i postępowania zgodnie z zasadami, które z niej wynikają.

ks. Dawid Kuczek

  

   

   

Więcej zdjęć TUTAJ

Foto: Adam Gołębiowski

 

Udostępnij: