Sprawozdanie wizytacyjne Księdza Proboszcza

Ogłoszenia duszpasterskie 6.09.2020 Intencje Mszalne 7 – 13.09.2020
5 września 2020
Kanoniczna wizytacja Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka
7 września 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 6.09.2020 Intencje Mszalne 7 – 13.09.2020
5 września 2020
Kanoniczna wizytacja Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka
7 września 2020

Parafia Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu została erygowana 28 maja 1985 roku przez Ordynariusza ówczesnej Diecezji Częstochowskiej Bpa Stanisława Nowaka. Budowę tego kościoła rozpoczęto 14 czerwca 1987 r. od zrobienia wykopu pod fundamenty, a ukończono pod koniec 1991 roku. Uroczystej konsekracji kościoła w dniu 14 kwietnia 1994 roku dokonał Ordynariusz nowopowstałej Diecezji Sosnowieckiej Ks. Biskup Adam Śmigielski. Ostatnią wizytację naszej parafii
12 kwietnia 2015 roku przeprowadził Ks. Biskup Sufragan naszej Sosnowieckiej Diecezji Piotr Skucha. Wtedy parafia liczyła 6620 mieszkańców. Dzisiaj naszą parafię zamieszkuje 4830 osób, z czego 3000 to Katolicy, pozostałe osoby to wyznawcy wspólnot luterańskich, kościoła prawosławnego i grekokatolickiego, oraz Świadkowie Jehowy i niewierzący.

Od ostatniej wizytacji w 2015 roku zostało ochrzczonych 191 dzieci, 167 dzieci przystąpiło do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Sakrament Bierzmowania przyjęło 66 osób, zawarto 37 sakramentalnych małżeństw, udzieliliśmy Sakramentu Namaszczenia 447 chorym. W tym czasie do domu miłosiernego Ojca odeszło 340 naszych parafian, niestety w tej grupie było 121 osób, które zmarły bez sakramentów świętych. W niedzielnej Mszy Świętej bierze udział 400 osób, co po uwzględnieniu wszystkich czynników daje 12%.

W naszej wspólnocie parafialnej działa aktywnie kilka grup duszpasterskich. Największą, bo liczącą aż 4 róże jest Wspólnota Żywego Różańca. Bardzo aktywną grupą jest Legion Maryi, który w naszej parafii wspomaga nie tylko dzieła Kościoła,
ale też przychodzi z pomocą indywidualnym osobom. Kolejną wspólnotą ukierunkowaną na adorację Najświętszego Sakramentu jest Straż Honorowa NSPJ. W każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godziny 21.00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Od 3 lat nasza parafia gromadzi co miesiąc na modlitwie i spotkaniu formacyjnym rodziców dzieci niepełnosprawnych Wiara i Światło. Również raz w miesiącu na modlitwie gromadzi się Wspólnota Czcicieli Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztatu, zatroskani o chrześcijańskie podstawy wychowania dzieci oraz Wspólnota Św. Józefa adorując Najświętszy Sakrament w pierwszą środę miesiąca. Odbywają się spotkania studentów ze swoim akademickim duszpasterzem. W naszej parafii działała wspólnota Neokatechumenatu, która gromadzi 4 osoby, z tego też powodu spotkania formacyjne zostały przeniesione do liczniejszych wspólnot. Żywo działa w naszej parafii grupa Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka, która objęła swoją opieką modlitewną 12 kapłanów oraz Parafialna Wspólnota Modlitwy Wstawienniczej. Następną aktywną wspólnotą jest Liturgiczna Służba Ołtarza. 11 lektorów i 14 ministrantów służą Jezusowi w Eucharystii i biorą udział w życiu parafialnym. W każdy pierwszy piątek miesiąca po całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu jest modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie od trudności duchowych z egzorcyzmem, który polecił Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Modlitwa ta gromadzi bardzo wiele osób dotkniętych rzeczywistością duchowego zniewolenia. Od września w naszej parafii rozpocznie się Katecheza Biblijna, na którą chcemy zaprosić wszystkich tych, którzy zechcą  bliżej poznać Biblię. Od września w jednej z sal domu katechetycznego będą się odbywały otwarte spotkania grupy modlitewnej Wspólnoty Samarytanka, która będzie współpracować z parafią w dziele ewangelizacji.

Na terenie administracyjnym parafii znajduje się Zespół Szkół Elektronicznych. Jednak młodzież ucząca się w tej szkole pochodzi z różnych parafii i miast naszego regionu. Parafię i szkołę łączą wspólne uroczystości związane z rokiem szkolnym i rekolekcje. Są dwa przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nie ma na terenie parafii szkoły podstawowej, stąd duszpasterstwo dzieci i młodzieży jest utrudnione, jednak z racji różnych uroczystości parafialnych i świąt, oraz akcji prowadzonych przez wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej, dzieci i młodzież naszej parafii biorą udział w różnych wydarzeniach pogłębiających ich więź z Bogiem.

Na terenie parafii jest też Dom Pomocy Społecznej. Mieszkańcy tego domu są pod stałą opieką duszpasterską naszej parafii. Znajduje się tutaj Szpital Miejski Nr 1, w którym opiekę duszpasterską nad chorymi sprawuje kapelan szpitala
ks. Rafał Chajduga. W czasie epidemii posługa wśród chorych jest bardzo utrudniona, a często niemożliwa. Boli fakt, że ktoś umiera w samotności i bez możliwości przyjęcia sakramentów. Dlatego naszą modlitwą w sposób szczególny obejmujemy wszystkich chorych naszej parafii.

Prace gospodarcze przy kościele i plebanii są wykonywane na bieżąco. Od ostatniej wizytacji w 2015 roku wyłożono kostką brukową teren parkingu, zostało całkowicie wymienione poszycie części dachu kościoła nad kaplicą Matki Bożej. Został wymieniony, na nowy, dach na budynku plebanii i domu katechetycznym. Wyremontowano kuchnię i przylegającą do niej łazienkę.
Poprzedni proboszcz ks. Zenon Pikuła od 2017 roku czynił starania o przyznanie dofinansowania z N.F.O.Ś. na przeprowadzenie termomodernizacji we wszystkich obiektach parafialnych. Prace remontowe ruszyły w lipcu 2019 roku. Ocieplono stropodachy, ściany domu katechetycznego i plebanii, wymieniono na nowe wszystkie okna, wymieniono na nowe drzwi we wszystkich budynkach parafialnych. Na budynku plebanii i domu katechetycznym wykonano instalację fotowoltaiczną. Odizolowano i ocieplono fundamenty i odnowiono podziemną część instalacji odgromowej. We wszystkich budynkach parafialnych wykonano całkowicie nową instalację centralnego ogrzewania, a w kościele zainstalowano nowoczesny system ogrzewania podłogowego. W ostatnim dniu sierpnia 2020 roku prace te dobiegły końca. W związku
z przeprowadzonymi pracami remontowymi zaszła konieczność zrobienia nowej posadzki w kościele i nowych schodów wejściowych do kościoła. Z tej samej przyczyny musimy przystąpić do odnowienia głównego ołtarza. Jak najszybciej powinniśmy przystąpić do remontu całego dachu kościoła, który jest w bardzo złym stanie.  Kiedy wykonamy te prace przystąpimy do pomalowania wnętrza kościoła i zakończymy całkowicie remont. Z racji ogromnych kosztów te prace zostaną rozciągnięte w czasie na kilka lat.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: