Jak pobłogosławić pokarmy w domu? Pełny tekst modlitwy.

Droga Krzyżowa – Oczami Nikodema
7 kwietnia 2020
Wielki Czwartek – homilia
9 kwietnia 2020
Droga Krzyżowa – Oczami Nikodema
7 kwietnia 2020
Wielki Czwartek – homilia
9 kwietnia 2020

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski we „Wskazaniach dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z 21 marca br. wypowiada się jednoznacznie: „Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, numery 1347-1350”

Poniżej przedstawiamy tekst błogosławieństwa.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jest zwyczajem, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o poranku rodzina gromadzi się przy stole, aby spożyć śniadanie wielkanocne. Głowa rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Wysłuchajmy słów Ewangelii wg św. Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Głowa rodziny mówi:

Niech radość i pokój, jakie płyną z usłyszanej wiadomości o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, będą także naszym udziałem. Bądźmy w dzisiejszym świecie świadkami Tego, który jest Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Ogarnijmy myślą i sercem naszych bliskich, przyjaciół, świat cały i wołajmy wspólnie w ej modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus.

Wszyscy:

Ojcze nasz…

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM

Głowa rodziny mówi:

Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, jednoczącej nas przy wspólnym stole, podzielimy się jajkiem, które jest symbolem nowego życia.
Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy:

Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU

Głowa rodziny mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Głowa rodziny:

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:

Amen.

 

Udostępnij: