Wielki Czwartek – homilia

Jak pobłogosławić pokarmy w domu? Pełny tekst modlitwy.
7 kwietnia 2020
Ukrzyżowanie Jezusa według św. Jana od Krzyża
10 kwietnia 2020
Jak pobłogosławić pokarmy w domu? Pełny tekst modlitwy.
7 kwietnia 2020
Ukrzyżowanie Jezusa według św. Jana od Krzyża
10 kwietnia 2020

Gromadzimy się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino, i przemieni je w swoje Ciało
i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.

     

Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam Testament miłości, mimo nocy zdrady i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym Testamentem jest
On sam. Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i kapłaństwa, których ustanowienie dziś wspominamy. Sprawia to Duch Święty, którego mocą żyjemy i uświęcamy się. Odchodząc Chrystus zobowiązał nas jednak do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład; umywając nogi swoim uczniom, kazał nam kierować się
w życiu tą samą zasadą miłości — „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”
(J 15,12).
(Z komentarzy na Wielki Czwartek)

Zachęcamy do wysłuchania dzisiejszej homilii wygłoszonej przez ks. Proboszcza.
Link do homilii.

Foto: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: