Z Maryją wkraczamy w czas Adwentu 

9 grudnia — Zlot Generalny Legionu Maryi
30 listopada 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 3.12.2023 – Intencje Mszy Świętych 4-10.12.2023
2 grudnia 2023
9 grudnia — Zlot Generalny Legionu Maryi
30 listopada 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 3.12.2023 – Intencje Mszy Świętych 4-10.12.2023
2 grudnia 2023

Z Maryją wkraczamy w czas Adwentu

Zachęcamy do uczestnictwa w Roratach. Msze Święte roratnie o Najświętszej Maryi Pannie będą codziennie o godzinie 18.00, a w sobotę o godzinie 7.00.

Dzieci zapraszamy z lampionami od poniedziałku do czwartku o godzinie 18.00.

Rozpoczynamy Adwent — okres roku liturgicznego, który przygotowuje nas do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Kościół poucza nas, że jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania. To czas przeniknięty nadzieją na spotkanie z Tym, którego przyzywamy Marana tha — przyjdź Panie Jezu!

Wzorem postawy wiary, nadziei i miłości w oczekiwaniu na przyjście Syna Bożego jest Maryja — nasz najważniejszy Adwentowy Przewodnik. Wpatrując się w Maryję, dajmy się Jej poprowadzić w tym szczególnie maryjnym czasie. Ona uczy nas oczekiwania według tego, jak sama oczekiwała na przyjście Bożego Syna, a oczekiwała na Niego z wielką miłością. Ona była najlepiej przygotowana na przyjście Boga i najgłębiej przygotuje nas na spotkanie z Nim. To Ona, przyjęła Słowo Boże z wiarą i w całkowitym posłuszeństwie. To w Niej nastąpiło cudowne spotkanie Boga z człowiekiem.

Uprzywilejowanym miejscem adwentowego oczekiwania jest Eucharystia. W średniowieczu rozpowszechnił się zwyczaj odprawiania w Adwencie Mszy ku czci Najświętszej Maryi Panny, nazywaną także Mszą roratnią. Odprawiano ją w sposób uroczysty, ze śpiewem Chwała na wysokości Bogu! Ludzie szli na tę Mszę Świętą, niosąc zapalone świece, lampiony, przeżywając to niezwykle radośnie. W Polsce tradycja ta została zachowana do dziś.

O obecności Maryi w adwentowej liturgii mówi nam też roratka, świeca roratnia, której płomień przypomina nam światłość, jaka ogarnęła Maryję w czasie zwiastowania, potem stajnię w Betlejem, przebywających w polu pasterzy, a następnie prowadziła Mędrców wędrujących ze Wschodu. Ta dodatkowa świeca przy ołtarzu, przyozdobiona białą lub niebieską wstążką, najbardziej jednak wskazuje na samą Maryję, która niesie każdemu człowiekowi Chrystusa — światłość świata.

Tak wyraźna obecność Maryi w liturgii Adwentu sprawia, że cały ten okres zanurzony jest w klimacie serdeczności i ciepła. Maryja przygotowuje Kościół na spotkanie z Panem — by było ono takim spotkaniem, jakie dokonało się w Niej samej, w Jej Niepokalanym Sercu — spotkaniem nieskończonej miłości Boga z wielką miłością ze strony człowieka.

Prośmy Pana o łaskę wejścia w święty czas Adwentu z wiarą, nadzieją i miłością. 

Udostępnij: