X. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica poświęcenia placu kościelnego

Październik – miesiąc Różańca świętego
7 października 2023
Biblioteka parafialna
13 października 2023
Październik – miesiąc Różańca świętego
7 października 2023
Biblioteka parafialna
13 października 2023

Adam Gołębiowski

X. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica poświęcenia placu kościelnego

Jednym z pierwszych widomych znaków, rodzącej się wśród bloków osiedla Ostrogórska-Jagiellońska, nowej wspólnoty parafialnej była uroczystość, która miała miejsce 9 października 1983 r. Wtedy to, zaledwie pięć tygodni po powołaniu przez ordynariusza częstochowskiego bpa Stefana Barełę Wikariatu Terenowego p.w. Miłosierdzia Bożego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, sufragan częstochowski bp Franciszek Musiel poświęcił plac przeznaczony pod budowę obiektów sakralnych oraz krzyż na nim postawiony. Teren pod planowaną inwestycję, usytuowany przy ul. Jagiellońskiej, został wydzielony z placu przynależnego do ówczesnego Szpitala nr 1 w Sosnowcu, który przez wiele lat pozostawał nieużytkiem, a w pewnym okresie wykorzystywany był także jako dzikie boisko do gry w piłkę nożną. Pierwszą wzniesioną tu wkrótce budowlą był zadaszony, wykonany z szarych pustaków, tymczasowy ołtarz polowy, gdzie już podczas najbliższych Świąt Bożego Narodzenia A.D. 1983 sprawowana była Pasterka.

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia krzyża i placu kościelnego pod budowę obiektów duszpasterskich na osiedlu Ostrogórska-Jagiellońska w Sosnowcu.
Źródło: z archiwum parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

Udostępnij: