Październik – miesiąc Różańca świętego

Ogłoszenia duszpasterskie 8.10.2023 – Intencje Mszy Świętych 9 – 15.10.2023
6 października 2023
X. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica poświęcenia placu kościelnego
8 października 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 8.10.2023 – Intencje Mszy Świętych 9 – 15.10.2023
6 października 2023
X. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica poświęcenia placu kościelnego
8 października 2023

Trwa październik – czas, w szczególny sposób poświęcony jest Matce Bożej Różańcowej, której wspomnienie obchodzimy 7 października, a także modlitwie zwanej Różańcem.

Jan Paweł II powiedział: „Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”.

„I jeśli czasem tu na ziemi modlitwa różańcowa wyda nam się monotonna ze swym powtarzanym w kółko pozdrowieniem, błogosławieństwem i prośbą — to wówczas winniśmy sobie uświadomić, że modlitwa ta — odmawiana w życiu wiecznym — jest wyrazem błogosławionego krwiobiegu, w którym Bóg wciąż na nowo pozdrawia nas jako swoje dzieci, my zaś bez końca śpiewamy Jego chwałę.” (Hans Urs von Balthasar, Różaniec. Zbawienie świata w modlitwie Maryjnej)

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ:

W DNI POWSZEDNIE CODZIENNIE O GODZ. 17.30,

W NIEDZIELE O GODZ. 17.15

 Wierni, którzy odmawiają Różaniec, mogą uzyskać odpust zupełny  na odpowiednich warunkach.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:

– odmówienie przynajmniej pięć dziesiątków Różańca świętego, w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej lub w pobożnym stowarzyszeniu,

– pięć dziesiątków należy odmówić w sposób ciągły,

– z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic,

– przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca (w kościele lub w kaplicy publicznej) wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic.

Odpust można również otrzymać za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przez telewizję lub radio.

Udostępnij: