Niedziela Dobrego Pasterza

Ogłoszenia duszpasterskie 21.04.2024 – Intencje Mszy Świętych 21 – 28.04.2024
20 kwietnia 2024
Kaplica św. Antoniego po remoncie
26 kwietnia 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 21.04.2024 – Intencje Mszy Świętych 21 – 28.04.2024
20 kwietnia 2024
Kaplica św. Antoniego po remoncie
26 kwietnia 2024

Niedziela Dobrego Pasterza

W czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

Fragment Ewangelii wg św. Jana, który dzisiaj czytany jest podczas Mszy Świętej, pokazuje nam postać Chrystusa Dobrego Pasterza. On sam o sobie mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. […] Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,  podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

Jezus jest najdoskonalszym wzorem Dobrego Pasterza, dobrze zna swoje owce, zależy Mu na nich i jest w stanie oddać za nie swoje życie. Chrystus dobrze zna każdego z nas, każdego z nas ogarnia Bożą miłością i jest ciągle obecny: w sakramentach, zwłaszcza Eucharystii, w osobie kapłana i w każdym drugim człowieku. Jeśli w naszym życiu pojawiają się burze,  jeśli schodzimy z właściwej drogi, to On ciągle każdego z nas szuka i woła. Dobry Pasterz, nie pozwoli nam zginąć. Jeśli będziemy słuchać głosu Chrystusa, trzymać się blisko Niego, to nie zginiemy. 

Wśród nas pasterzami są kapłani. To dzięki nim możemy doświadczyć Chrystusa w Jego słowie, sakramentach, możemy się z Nim zjednoczyć w Komunii świętej. Prośmy Boga, szczególnie w tym dniu, w tym tygodniu o święte powołania kapłańskie i zakonne oraz o świętość dla tych, którzy tą drogą kroczą.

Udostępnij: