Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Nowy Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w naszej wspólnocie parafialnej
12 czerwca 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 19.06.2022 Intencje Mszy Świętych 20-26.06.2022
18 czerwca 2022
Nowy Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w naszej wspólnocie parafialnej
12 czerwca 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 19.06.2022 Intencje Mszy Świętych 20-26.06.2022
18 czerwca 2022

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wierni naszej parafii dziękowali Panu Bogu za Dar Eucharystii. Radość wyrazili poprzez udział we Mszy Świętej i procesji Eucharystycznej ulicami naszej parafii.

Mszę Świętą o godz. 11.00 odprawił ks. Proboszcz, prosząc Pana Boga o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej naszej parafii, za rodziny wychowujące dzieci, chorych, starszych i samotnych, aby umacniali się Eucharystią i aby Pan Jezus towarzyszył im w codzienności. Dziękował też Panu Bogu, za to, że jest obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, że przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej, że daje się nam jako pokarm duchowy na życie wieczne.

Obecność żywego Boga, z Jego woli, wyraża się w postaciach kruchego białego chleba i wina – powiedział ks. Proboszcz. Dzisiaj ulicami naszej parafii przeniesiemy Białą Hostię między nasze domy, nasze mieszkania, bo chcemy aby ta obecność Pana Boga rzeczywiście była prawdziwa i aby miała wpływ na nasze codzienne życie.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej panującą epidemią, dane nam było uczestniczyć w procesji Eucharystycznej ulicami naszej parafii.

W trakcie procesji zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, przy których nastąpiło odczytanie fragmentu Ewangelii.

Pierwszy ołtarz znajdował się na placu pomiędzy blokami Jagiellońska 9a i 9b.

 

Drugi ołtarz – na skwerze przy bloku Jagiellońska 13.

Trzeci ołtarz – na placu przy bloku Ostrogórska 31.

Czwarty ołtarz – na placu pomiędzy blokami Ostrogórska 23 i 25.

Przy ostatnim z nich ks. Proboszcz podziękował wiernym za liczny udział we Mszy Świętej i w uroczystej procesji. Wszystkim fundatorom i budowniczym ołtarzy oraz tym, którzy przyczynili się do przebiegu tej uroczystości złożył serdeczne Bóg zapłać.

Niech prawda o żywej obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej będzie dla nas źródłem wszelkiej radości, wszelkiej mocy i siły.

Więcej zdjęć w ALBUMIE

Tekst: Marzena Gołębiowska
Fotografie: Marcin Gołębiowski

Udostępnij: