Tomasz Jaskuła i Wojciech Jarczyk przyjęli święcenia diakonatu.

Ogłoszenia duszpasterskie 24.05.2020 Intencje Mszalne 25 – 31.05.2020
23 maja 2020
Dar dla parafii od diakona Tomasza
24 maja 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 24.05.2020 Intencje Mszalne 25 – 31.05.2020
23 maja 2020
Dar dla parafii od diakona Tomasza
24 maja 2020

                            

W sobotę, 23 maja, klerycy Tomasz Jaskuła i Wojciech Jarczyk przyjęli z rąk Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka
święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się w parafii św. Barbary w Jaworznie-Podłężu.

   

Bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii kandydaci zostali przedstawieni z imienia i nazwiska, po czym potwierdzili
swoją gotowość słowem jestem i złożyli ukłon Księdzu  Biskupowi.

  

W homilii Ksiądz biskup wspomniał o dwóch seminariach: wyższym duchownym, jak również o tym, o którym św. Jan Paweł II mówił seminarium domowe – rodzina. Złożył wyrazy szacunku i podziękowaniadla rodziców Tomasza i Wojciecha,
za przekazanie ludzkiego życia, za to, że dzięki nim życie to wzrastało, ubogacało się w wartości i za to, że dzięki nim został przyjęty przez Tomasza i Wojciecha głos Pana Boga: Pójdź za Mną.

Pasterz naszej diecezji odwołał się również do Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił,
że zadaniem człowieka jest odgadnąć i zrozumieć zamiary Boże i program Boży wypełnić. Dodał, że jeżeli człowiek będzie liczył tylko na własne siły, zdolności i umiejętności czy wiedzę  to za mało, żeby je odkryć. Chcący odkryć i rozwinąć swoje powołanie, trzeba patrzeć na Maryję i Jej zawierzyć, tak jak Bóg Jej zawierzył.

Kandydaci wyrazili pragnienie przyjęcia święceń, następnie zadeklarowali gotowość pomocy w posłudze w Kościele
oraz wierność w głoszeniu Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Zobowiązali się do celibatu i kształtowania życia na wzór Chrystusa.

Kl. Tomasz i kl. Wojciech modlili się w geście leżenia krzyżem podczas gdy zgromadzeni w świątyni w Litanii do Wszystkich Świętych wzywali ich wstawiennictwa.

Ksiądz Biskup nałożył ręce na głowy kandydatów na znak modlitwy o łaskę Ducha Świętego, którą mają przyjąć
w sakramencie święceń.

Diakoni otrzymali pierwsze dekrety kierujące ich na praktyki w parafiach. Diakon Tomasz Jaskuła został skierowany
do posługi w parafii św. Maksymiliana w Olkuszu, a diakon Wojciech Jarczyk do parafii katedralnej w Sosnowcu.

   

Więcej zdjęć z uroczystości TUTAJ

 

Marzena Gołębiowska
Foto: Adam Gołębiowski

 

 

Udostępnij: