Dar dla parafii od diakona Tomasza

Tomasz Jaskuła i Wojciech Jarczyk przyjęli święcenia diakonatu.
23 maja 2020
II. Śladami historii naszej parafii – początki
28 maja 2020

W dowód wdzięczności diakon Tomasz Jaskuła ofiarował naszej parafii Ewangeliarz oraz zestaw Lekcjonarzy Mszalnych.
Składamy serdeczne podziękowania.

Udostępnij: