Radujcie się. Pan Jest Blisko.

Ogłoszenia duszpasterskie 15.12.2019 / Intencje Mszalne 16 – 22.12. 2019
15 grudnia 2019
Warto przeczytać – cz. 12 „Błogosławiona wina”
15 grudnia 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 15.12.2019 / Intencje Mszalne 16 – 22.12. 2019
15 grudnia 2019
Warto przeczytać – cz. 12 „Błogosławiona wina”
15 grudnia 2019

Maryja, uczy nas oczekiwania według tego, jak sama oczekiwała na przyjście Bożego Syna, a oczekiwała na Niego z wielką miłością. Wpatrując się w Maryję dajmy się Jej poprowadzić. Ona była najlepiej przygotowana na przyjście Boga i najgłębiej przygotuje nas na spotkanie z Nim. To w Niej nastąpiło to cudowne spotkanie Boga z człowiekiem.

Uczmy się od Maryi oczekiwać na Pana z wielką miłością, z zaangażowaniem całego człowieczeństwa, wszystkich sił.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: