Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień
5 kwietnia 2020
Spowiedź Święta
5 kwietnia 2020
Wielki Tydzień
5 kwietnia 2020
Spowiedź Święta
5 kwietnia 2020

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Kościół obchodzi dzisiaj pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte Miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów, wie, co go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Jednak inauguruje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim, pełnym miłości i posłuszeństwa aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Triumfalny wjazd do miasta świętego jest zapowiedzią owego „niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy „z mocą i w majestacie” przyjdzie w chwale na końcu świata. Symbolizuje to procesja z palmami, w której idziemy za Chrystusem Królem, jak owi święci i błogosławieni w Królestwie niebieskim.

Źródło: Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy.

Z uwagi na panującą epidemię, tegoroczna Niedziela Palmowa wygląda inaczej niż zwykle. Zgodnie z przepisami na Mszy św. może być obecnych zaledwie 5 osób. Nie ma procesji, dzieci i dorosłych z pięknymi palmami. Wszystkie obrzędy odbywają się wewnątrz kościoła a błogosławieństwo gałązek odbywa się bez pokropienia wodą święconą.

Zdjęcia z Mszy św. o godz. 12.30.

Foto: Adam Gołębiowski

 

Udostępnij: