Liturgia Męki Pańskiej

Ogłoszenia duszpasterskie 17.04.2022 Intencje Mszy Świętych 18 – 24.04.2022
16 kwietnia 2022
Poświęcenie pokarmów i Wigilia Paschalna
17 kwietnia 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 17.04.2022 Intencje Mszy Świętych 18 – 24.04.2022
16 kwietnia 2022
Poświęcenie pokarmów i Wigilia Paschalna
17 kwietnia 2022

Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Przejście — PASCHA — z grzechu do życia, nasze pojednanie z Ojcem, domagało się wyniszczenia Sprawiedliwego. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy, przyjmując krzyż, bierze na siebie ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary; z Krzyża — znaku hańby i kary dla złoczyńców — narzędzie triumfu, drzewo życia. Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie.

W tym czasie mamy przejąć się cierpieniem naszego Zbawiciela, pojąć, choć w części, Jego nieskończoną miłość ku nam, która jest gotowa na ofiarę bez kalkulacji, ofiarę całkowitą. Mamy w tym czasie wzbudzić w sobie pragnienie odpowiedzi swoim życiem na Jego miłość. 

Więcej zdjęć w albumie TRIDUUM PASCHALNE, CIEMNICA, GRÓB PAŃSKI 2022 r.
Fotografie: Adam Gołębiowski

Udostępnij: