Poświęcenie pokarmów i Wigilia Paschalna

Liturgia Męki Pańskiej
16 kwietnia 2022
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
22 kwietnia 2022
Liturgia Męki Pańskiej
16 kwietnia 2022
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
22 kwietnia 2022

W Wielką Sobotę jest zwyczaj poświęcenia pokarmów. Wierni przybywają do kościoła z pięknie przybranymi koszykami pełnymi pokarmów, które następnego dnia znajdują się na świątecznym stole.

Fotografie: Adam Gołębiowski 

 

Liturgia Wigilii Paschalnej, obejmuje: Liturgię Światła, Liturgię Słowa z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego, Mszę Świętą.

Mroki i ciemności grzechu rozjaśniane są przez Światło – Chrystusa powstającego z martwych. Poprzez cud Zmartwychwstania Pańskiego dokonuje się wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu.

Liturgia Światła rozpoczęła się przed świątynią. Kapłan poświęcił rozpalony ogień, następnie zapalił od niego paschał, na którym nakreślił znak krzyża, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego: Alfę i Omegę, oraz cztery cyfry oznaczające bieżący rok. Na krzyżu wyrytym w paschalnej świecy umieścił pięć czerwonych gron, które przypominają nam rany Chrystusowe.

Stojąc i trzymając zapalone od paschału świece, przyjęliśmy pełne radości Orędzie Paschalne ku czci Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Kapłan po dwukrotnym: „Chryste, wysłuchaj nas” kończącym Litanię do Wszystkich Świętych, dokonał poświęcenia wody chrzcielnej. Trzymając, zapalone od służby liturgicznej, przyniesione przez nas świece, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

Pełni radości, złożyliśmy Bogu Ojcu dziękczynienie za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału przez Chrzest i Eucharystię.

W uroczystej procesji wyznaliśmy naszą wiarę w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu pośród nas w Najświętszym Sakramencie, dziękowaliśmy za to, że otworzył wierzącym królestwo niebios. 

Więcej zdjęć w albumie TRIDUUM PASCHALNE, CIEMNICA, GRÓB PAŃSKI 2022 r.
Fotografie: Marcin Gołębiowski 

Udostępnij: