IX. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica powołania Wikariatu Terenowego p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu

Ogłoszenia duszpasterskie 3 września 2023 r. – Intencje Mszy Świętych 4 – 10 września 2023 r.
2 września 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 10.09.2023 – Intencje Mszy Świętych 11-17.09.2023
9 września 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 3 września 2023 r. – Intencje Mszy Świętych 4 – 10 września 2023 r.
2 września 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 10.09.2023 – Intencje Mszy Świętych 11-17.09.2023
9 września 2023

Adam Gołębiowski

IX. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica powołania Wikariatu Terenowego p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu

 

5 września 1983 r. był symboliczną i przełomową datą dla naszej wspólnoty. Tego dnia ordynariusz diecezji częstochowskiej bp Stefan Bareła wydał dekret powołujący Wikariat Terenowy p.w. Miłosierdzia Bożego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Opiekę duszpasterską powierzył dotychczasowemu wikariuszowi sosnowieckiej parafii p.w. WNMP ks. Karolowi Malasiewiczowi, który odtąd miał pełnić posługę jako wikariusz terenowy. Terytorium wikariatu, według ówczesnego nazewnictwa, wyznaczały: od wschodu rzeka Przemsza, od południa tor kolejowy linii Sosnowiec Południowy — Sosnowiec Dańdówka, od zachodu ul. Bieruta (numery parzyste) i od północy ul. Zegadłowicza. Należy nadmienić, że obecnie teren naszej parafii nieco różni się od określonego w dokumencie. Ponadto dekret m.in. zobowiązywał tutejszego duszpasterza: do zamieszkania na terenie wikariatu, odprawiania w niedziele i święta nakazane co najmniej dwóch Mszy św., a w dni powszednie jednej oraz nabożeństw (majowych, czerwcowych i październikowych), a także do odbywania wizyty duszpasterskiej — kolędy. Nakładał również obowiązek zorganizowania katechizacji dla dzieci i młodzieży. Na mocy dokumentu wikariusz terenowy zyskał prawo, aby w kaplicy wikariatu: udzielać Chrztów, błogosławić związki małżeńskie, sprawować liturgię pogrzebową i w związku z tym winien prowadzić księgi metrykalne. Dekret zezwalał także na używania własnej pieczęci.

 

Odcisk pieczęci Wikariatu Terenowego p.w. Miłosierdzia Bożego parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.
Źródło: Plan Nauki Wiary na rok katechetyczny 1984/85. Wikariat Terenowy pw. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu; z archiwum parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

Udostępnij: