Ogłoszenia duszpasterskie 3 września 2023 r. – Intencje Mszy Świętych 4 – 10 września 2023 r.

Rozpocznijmy nowy rok szkolny z Bogiem w niedzielę 3 września o godzinie 11.00
26 sierpnia 2023
IX. Śladami historii naszej parafii — 40. rocznica powołania Wikariatu Terenowego p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu
3 września 2023