16 kwietnia — Niedziela Miłosierdzia Bożego, uroczystość odpustowa naszej parafii

Ogłoszenia duszpasterskie 16.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 17 – 23.04. 2023
14 kwietnia 2023
Uroczystość odpustowa naszej parafii
17 kwietnia 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 16.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 17 – 23.04. 2023
14 kwietnia 2023
Uroczystość odpustowa naszej parafii
17 kwietnia 2023

Niedziela Miłosierdzia Bożego to uroczystość odpustowa naszej parafii. O godz. 12.30 uroczystą sumę odpustową odprawi ks. Mirosław Tosza, duszpasterz i opiekun Wspólnoty Betlejem z Jaworzna. 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Obecnie jest ona nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

W 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, na prośbę Episkopatu Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Ja pragnę – powiedział w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).

(…) pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Niedzielą Miłosierdzia Bożego jest dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Jedną z nich jest łaska zupełnego odpuszczenia win i kar, związana z Komunią Świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699)

Należy tu wyjaśnić, że do spowiedzi nie trzeba przystąpić w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu.

Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).

W tym dniu każdy może uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował, również ci, którzy dopiero się nawracają. Z ufnością możemy prosić o wszystko dla siebie i innych, ważne jest, aby to, o co prosimy w modlitwie, zgodne było z wolą Bożą, dobre dla człowieka w perspektywie wieczności. Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie.

W Dzienniczku s. Faustyny wielokrotnie pojawia się pragnienie Pana Jezusa dotyczące kultu miłosierdzia Bożego. Dostrzegła to również św. Siostra Faustyna, która napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

Udostępnij: