Zawierzenie Rosji i Ukrainy Matce Bożej

Ogłoszenia duszpasterskie 20.03.2022 Intencje Mszy Świętych 21 – 27.03.2022
19 marca 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 27.03.2022 Intencje Mszy Świętych 28.03 – 3.04.2022
25 marca 2022