Zaproszenie na Jubileusz 30-lecia Legionu Maryi w naszej parafii

Msze Święte w intencji budowniczych i ofiarodawców ołtarzy
10 czerwca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 18.06.2023 – Intencje Mszy Świętych 19-25.06. 2023
16 czerwca 2023
Msze Święte w intencji budowniczych i ofiarodawców ołtarzy
10 czerwca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 18.06.2023 – Intencje Mszy Świętych 19-25.06. 2023
16 czerwca 2023

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym.

Założenia legionowe to: być małym i wolnym, być drugim bratem i drugą siostrą, być narzędziem pokoju i dobra, promieniować radością. Legion jest grupą modlitewno-apostolską opartą na duchowości Maryjnej. Głównym celem jest uświęcanie członków poprzez modlitwę i czynną pracę apostolską. Formacja duchowa legionistów dokonuje się poprzez Kierownika duchowego – opiekuna Legionu Maryi oraz udział w cotygodniowych zebraniach prezydium.

Obok modlitwy i udziału w nabożeństwach, legioniści czynnie angażują się w dzieła apostolskie i dzieła miłosierdzia. Pracujemy wśród osób zaniedbanych i zagubionych duchowo. Staramy się do nich dotrzeć, odwiedzać ich i przekazywać wiarę, modlić się za nich. Staramy się także zachęcać do sakramentów świętych, do tego by uczestniczyli we Mszy Świętej i w ten sposób doprowadzić do Boga.

Prekursorem rozwoju Legionu Maryi w Diecezji Sosnowieckiej jest ks. Prałat Karol Malasiewicz. Ciągłe powtarzał: Legioniści! Zabiegajcie i nieście potrzebę przybliżenia Boga wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają, czujcie się strażnikami życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

s. Maria – pierwszy prezydent, w strukturach Legionu Maryi w parafii Miłosierdzia Bożego tak wspomina pracę w legionie: „Aby być Apostołem Chrystusa, należy słuchać Słowa Bożego. O czym ono nam mówi? Co przypomina? Jakie prawdy akcentuje? Najważniejszym drogowskazem formacji legionowej są Kapłani – Kierownicy Duchowi, którzy przygotowują grunt do pracy. Przynależność do Legionu to oddanie się pod opiekę Maryi.

Przez 30 lat działalności legion przekazywał doświadczenia pracy, nowej sztafecie pokoleń. Cel jednak pozostał ten sam, zawierzenie Maryi i przez jej wstawiennictwo oddanie się Bogu.

Mijający czas był pogłębieniem życia, czasem rozwoju postawy miłosierdzia oraz odmłodzenia doświadczeń, wiary i miłości względem bliźniego i Kościoła. Służba Kościołowi pod sztandarem Maryi to bardzo mądry wybór, zaszczyt i wyróżnienie. Jednak nie wystarczy tylko sama deklaracja o woli służenia, ale konkretne formy takiej służby. Obecny czas stawia legionowi wielką zaporę rozwoju, bowiem brak jest zawiązywania nowych prezydiów i powołań nowych członków do pracy. Taka sytuacja jest bodźcem do bardziej zaawansowanej postawy modlitewnej i służebnej. Tak jak Matka Boża służyła Jezusowi i rozumiała wagę Jego posłannictwa, tak my powinniśmy, uzbrojeni w oręż Miłości, krzewić idee Legionu – to wielki zaszczyt.

W Legionie jest wielki potencjał miłości i dobra i tylko od członków wspólnoty i tchnienia Ducha Świętego zależy czy dobro to przetrwa i wyda słodkie owoce. Z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Spraw Panie, byśmy wraz z Kapłanami pełnili wolę Twoją, rozszerzając Legion Maryi dla Twojej Chwały, dobra bliźnich i Kościoła Świętego.

Udostępnij: