Wielki Piątek — zbawcza Męka i Śmierć Jezusa na Krzyżu

Wielki Czwartek — ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii
6 kwietnia 2023
Wielka Sobota — błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych
8 kwietnia 2023
Wielki Czwartek — ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii
6 kwietnia 2023
Wielka Sobota — błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych
8 kwietnia 2023

Trwamy w obchodzie wydarzeń paschalnych. Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Chrystus przyjął krzyż, aby zgładzić nasze grzechy, bierze na siebie ich ciężar. Straszliwa męka podjęta dobrowolnie.  Miłość posunięta do końca.

Dzisiaj w drugim czytaniu usłyszeliśmy: Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. Posłuszeństwo Ojcu i Jego planowi, w sytuacji tak granicznej, należy do istoty ofiary. Chrystus otworzył dla nas drogę, otworzył dla nas niebiosa – stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Misterium krzyża ukazuje nam Męka Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana. Blask Miłości ofiarnej wydanej za nas.

Dzisiaj ten Krzyż adorujemy – uwielbiamy Miłość, która objawiła się na krzyżu. Dziękujemy Bogu za ten plan miłości, który Jezus wypełnił na krzyżu. Ceńmy ten święty znak krzyża, symbol chrześcijaństwa, znak uobecniający Miłość, która jest z nami aż do skończenia świata.

 

Link do albumu z Triduum Paschalnego

Fotografie: Adam Gołębiowski

Udostępnij: