Wielki Piątek – homilia

Ukrzyżowanie Jezusa według św. Jana od Krzyża
10 kwietnia 2020
Grób Pański A.D. 2020
11 kwietnia 2020
Ukrzyżowanie Jezusa według św. Jana od Krzyża
10 kwietnia 2020
Grób Pański A.D. 2020
11 kwietnia 2020

W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza przede wszystkim do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji
i uczczenia Krzyża świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, nie była też niespodzianką,
bo nieraz zapowiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania.

      

Odsłonięty Krzyż pragniemy z wdzięcznością uczcić. Krzyż – narzędzie śmierci stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia.
(Z komentarzy na Wielki Piątek)

Zachęcamy do wysłuchania dzisiejszej homilii wygłoszonej przez ks. Rafała.
Link do homilii.

Foto: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: