Wielki Piątek – homilia

Ukrzyżowanie Jezusa według św. Jana od Krzyża
10 kwietnia 2020
Grób Pański A.D. 2020
11 kwietnia 2020

W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza przede wszystkim do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji
i uczczenia Krzyża świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, nie była też niespodzianką,
bo nieraz zapowiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania.

      

Odsłonięty Krzyż pragniemy z wdzięcznością uczcić. Krzyż – narzędzie śmierci stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia.
(Z komentarzy na Wielki Piątek)

Zachęcamy do wysłuchania dzisiejszej homilii wygłoszonej przez ks. Rafała.
Link do homilii.

Foto: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: