Uroczystość odpustowa w parafii

Ogłoszenia duszpasterskie 7.04.2024 – Intencje Mszy Świętych 7 – 14.04.2024
6 kwietnia 2024
XI. Śladami historii naszej parafii — video — 30. rocznica konsekracji kościoła
9 kwietnia 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 7.04.2024 – Intencje Mszy Świętych 7 – 14.04.2024
6 kwietnia 2024
XI. Śladami historii naszej parafii — video — 30. rocznica konsekracji kościoła
9 kwietnia 2024

 

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przeżywaliśmy w parafii uroczystość odpustową. Sumę o godz. 12.30, w intencji wszystkich naszych parafian, celebrował kanclerz Kurii Diecezji Sosnowieckiej ks. dr Mariusz Karaś.

W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę, że dzisiejsze święto Miłosierdzia jest świętem wiary. Wskazał na zalęknionych Apostołów, nierozumiejących, co się stało, bo ich Pan umarł, a kobiety mówiły, że nie znalazły ciała w grobie: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Ktoś powiedział, że On zmartwychwstał. Ktoś Go spotkał w drodze do Emaus. Co oni mogli wtedy myśleć…?

W Ewangelii wg św. Jana (J 20, 19-31) usłyszeliśmy, jak zmartwychwstały Pan przychodzi podczas lęku, strachu i mówi do uczniów: Pokój wam. Chrystus wiedział, że tym wątpiącym i zalęknionym ludziom potrzeba pokoju. Zna również nasze problemy i trudności, wie, z czym się zmagamy i dlatego dzisiaj również  do nas kieruje słowa: pokój wam. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami z problemami, pośród nich jest Jezus Miłosierny.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że często przyzywamy Bożego Miłosierdzie dla naszych bliskich zmarłych, ale tego Bożego Miłosierdzia potrzebuje każdy z nas. Po zakończonej Eucharystii odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, wypowiadając słowa: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dzisiaj mamy szczególną okazję, aby zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu, polecić i zawierzyć to wszystko, co składa się na nasze codzienne życie i uczyć się miłości miłosiernej, okazując ją również tym, którzy jej nie chcą, którzy nam zawinili, którzy nas zranili.

Słowa św. Tomasza: Pan Bóg i Bóg mój są pięknym wyznaniem wiary i mogą stać się udziałem każdego z nas. Na zakończenie parafianie i goście, którzy przybyli do naszego sanktuarium uczestniczyli w uroczystej procesji wokół kościoła.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! (św. Jan Paweł II, Łagiewniki 2002 r.)

Fotografie: Marzena i Adam Gołębiowscy.

Więcej zdjęć TUTAJ

.

 

Udostępnij: