Uroczystość odpustowa w naszej parafii Homilia

Na ścieżkach św. Siostry Faustyny Głogowiec, Świnice Warckie, Wilno
19 kwietnia 2020
Od 20 kwietnia zwiększona ilość osób w kościele
25 kwietnia 2020
Na ścieżkach św. Siostry Faustyny Głogowiec, Świnice Warckie, Wilno
19 kwietnia 2020
Od 20 kwietnia zwiększona ilość osób w kościele
25 kwietnia 2020

Święto Bożego Miłosierdzia. Uroczystość odpustowa w naszej parafii. O godz. 12.30 ks. Proboszcz odprawił sumę odpustową.

 

Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za Jego Miłosierdzie,
które nam daje, za wszelkie łaski.
Chcemy na nowo oczyścić swoje serca aby korzystać z tego Bożego Miłosierdzia
i z ogromu łask jakie daje Pan Jezus.
Będziemy Pana Boga prosić w intencji naszej parafii, wszystkich rodzin
i wszystkich parafian o Boże Miłosierdzie, o wytrwanie w wierze, ufności i nadziei.
Chcemy też prosić Boże Miłosierdzie aby odsunął od nas epidemię,
abyśmy mogli na nowo podjąć swoje obowiązki, zadania zawodowe, szkolne,
aby dzieci mogły wrócić do szkół i aby mogły przyjmować sakramenty
w naszym kościele –
powiedział ks. Proboszcz na początku Mszy św.

 

 

 

    

 

Zapraszamy do wysłuchania homilii wygłoszonej podczas sumy odpustowej. Link do homilii.

Po Mszy św., przed Najświętszym Sakramentem zostało radośnie odśpiewane Te Deum.

Foto: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: