Na ścieżkach św. Siostry Faustyny Głogowiec, Świnice Warckie, Wilno

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 / Intencje Mszalne 20-26.04.2020
17 kwietnia 2020
Uroczystość odpustowa w naszej parafii Homilia
19 kwietnia 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 / Intencje Mszalne 20-26.04.2020
17 kwietnia 2020
Uroczystość odpustowa w naszej parafii Homilia
19 kwietnia 2020

GŁOGOWIEC I ŚWINICE WIELKIE

Kiedy widziałam, jak ojciec się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w Zakonie nie umiałabym
się tak szczerze i gorąco modlić, toteż nieustannie składam Bogu dzięki za takich rodziców. 
Dz. 398

             

Dom narodzin św. Siostry Faustyny w Głogowcu.

[…] Dzięki Ci Boże za chrzest święty, który mnie wszczepił w rodzinę Bożą.
Jest to dar łaski wielki i niepojęty, który nam dusze przeobraża […]
Dz. 1286

Kościół parafialny w Świnicach Warckich.
Drewniana chrzcielnica z XIX wieku, przy której została ochrzczona w dniu 27 sierpnia 1905 roku
Helenka Kowalska – św. Siostra Faustyna.

Dziś powiedział mi Pan: – Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi św., do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z Serca Mojego, i uszlachetnia twa duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi św. zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlaą na duszę twoją hojność Swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. […] Dz 1602

Konfesjonał z XIX wieku, przy którym spowiadała się Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna.

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich chętnie nawiedzają Pielgrzymi.

        

Foto: ks. Dawid Kuczek

WILNO

Dziś jestem już w Wilnie. Maleńkie chałupki – porozrzucane – stanowią klasztor. Trochę mi wydaje dziwne po józefowskich gmachach. Sióstr tylko 18. Mały domek, ale wielkie zżycie wspólne.Wszystkie siostry przyjęły mnie bardzo serdecznie, co mi było wielką zachętą do znoszenia trudów, jakie na mnie czekały. […] Dz. 261

          

Do dzisiaj w wileńskiej dzielnicy Antokol zachował się tylko jeden dom, w którym mieszkała s. Faustyna. Pozostałe zostały zburzone. Obecnie mieści się tu skromne muzeum, a ekspozycja zajmuje dwa pokoje.

           

Fragment wystroju celi w Domu s. Faustyny. W pomieszczeniu znajdują się m.in. relikwie św. Siostry Faustyny i bł. Księdza Sopoćki oraz jego stuła. W tym miejscu Pan Jezus podyktował św. Faustynie znaną dziś na całym świecie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Można by powiedzieć, że cudem zachował się budynek, w którym miało miejsce to historyczne wydarzenie. Przetrwał, gdyż dyrektorka pobliskiego Domu Dziecka poprosiła o urządzenie w nim zaplecza gospodarczego.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, w którym znajduje się pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek s. Faustyny.

Foto: Marzena Gołębiowska

 

Udostępnij: