Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ogłoszenia duszpasterskie 16.06.2019 / Intencje Mszalne 17-23.06.2019
15 czerwca 2019
90. rocznica II Kongresu Eucharystycznego Diecezji Częstochowskiej w Sosnowcu
22 czerwca 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 16.06.2019 / Intencje Mszalne 17-23.06.2019
15 czerwca 2019
90. rocznica II Kongresu Eucharystycznego Diecezji Częstochowskiej w Sosnowcu
22 czerwca 2019

Dzisiejsza uroczystość przypomina, że prawdziwym pokarmem dającym siłę do życia i przemieniającym nas, jest Eucharystia. Chleb i wino odzwierciedlają prostotę i pokorę Jezusa Chrystusa,który przychodzi do nas.

Dzisiaj, idą ulicami miasta ogłaszamy światu tę cudowną tajemnicę. Bóg jest pośród nas, chce nam błogosławić, przyciągać nas do siebie, abyśmy z Niego czerpali życie, które się nie kończy.

(Oremus, czerwiec 2019)

 

     

 

EUCHARYSTIA – PRZYMIERZE PRZYJAŹNI I POSŁUSZEŃSTWA

Słowa „ustanowienia” Eucharystii Jezus wypowiada do swoich uczniów. Dar Jego Ciała i Krwi czyni nas zatem prawdziwymi uczniami Pana, to znaczy: przyjaciółmi Jezusa,którzy wiedzą o Nim wszystko (dar Eucharystii czyni nas wszakże uczestnikami Boskiego życia), dziećmi Jego Ojca i braćmi dla siebie nawzajem.

(Z komentarza przy pierwszym ołtarzu.)

  

 

„PEŁNI DUCHA” – PEŁNI MIŁOSIERDZIA

Bez Boga człowiek zawsze będzie „głodny” życia, będzie odczuwał deficyt życia. Dlatego Chrystus – źródło wody żywej wylewa ze swego przebitego na krzyżu boku Ducha Świętego, aby nasycić pragnienie człowieka.Pokarm Eucharystii oznacza niezmierzoną dobroć Boga, Jego miłosierdzie i współczucie oddane przez hebrajskie hesed (miłość macierzyńska).

(Z komentarza przy drugim ołtarzu.)

   

 

EUCHARYSTIA – DOŚWIADCZENIE „ŻYJĄCEGO”

Chrystus zmartwychwstały chce dzisiaj chodzić po drogach świata w nas, aby ludzie patrząc na nas widzieli, że Pan zmartwychwstał i działa przez nas mocą Ducha Świętego – że Jego królestwo jest pośród nas; aby patrząc na nas i nasze czyny inni chwalili Ojca, który jest w niebie.

(Z komentarza przy trzecim ołtarzu.)

  

 

„STRZEŻMY SIĘ TEGO, CO NAS ROZDZIELA”

Każdą Eucharystię celebrujemy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – w imię nierozdzielnej Trójcy. Jeden Bóg – jeden Ojciec wszystkich ludzi, w Eucharystii zanurza nas w Boskiej miłości, abyśmy i my miłowali braci – dzieci jednego Ojca.W Eucharystii Ojciec przekazuje nam tą samą, osobową Miłość (Ducha Świętego), którą obdarza swego Syna.

(Z komentarza przy czwartym ołtarzu.)

   

 

Więcej zdjęć TUTAJ

Foto: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: