Uroczysta Profesja s. Agnieszki

Ogłoszenia duszpasterskie 31.10.2021 Intencje Mszy Świętych 1-7.11.2021
29 października 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 7.11.2021 Intencje Mszy Świętych 8-14.11.2021
5 listopada 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 31.10.2021 Intencje Mszy Świętych 1-7.11.2021
29 października 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 7.11.2021 Intencje Mszy Świętych 8-14.11.2021
5 listopada 2021

Śluby zakonne, konsekrację zakonną można zrozumieć jedynie w perspektywie miłości. To, co jest niezrozumiałe we współczesnym świecie, który coraz dalej odchodzi od Boga, jest czymś naturalnym dla kogoś, kto odkrył, że Bóg jest jedynym skarbem ukrytym głęboko w sercu każdego człowieka. Bóg pierwszy nas umiłował, Jego miłość jest bezinteresowna, On oddaje się każdemu człowiekowi. Prawdziwa miłość jest wzajemnym obdarowaniem.

15 października, w uroczystość św. Teresy od Jezusa, s. Agnieszka Teresa od Jezusa, Maryi i Józefa złożyła wieczyste śluby zakonne, aby z Maryją Dziewicą żyć wiernie, w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, aby poświęcić Mu swoje życie.

Zdjęcia: Adam Gołębiowski

    

Udostępnij: