Triduum Paschalne 2019 Wielki Czwartek

Ogłoszenia duszpasterskie 14.04.2019 / Intencje Mszalne 15-21.04.2019
13 kwietnia 2019
Triduum Paschalne 2019 Wielki Piątek
20 kwietnia 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 14.04.2019 / Intencje Mszalne 15-21.04.2019
13 kwietnia 2019
Triduum Paschalne 2019 Wielki Piątek
20 kwietnia 2019

Rozpoczynamy przeżywanie największych tajemnic naszej wiary.
Triduum Paschalne to nie tylko wspominanie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Triduum Paschalne to moje Triduum – czas, kiedy Bóg będzie mnie chciał choć trochę przemienić.
Gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy.
Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach.
Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Pozostał z nami w Eucharystii i sakramencie święceń, których ustanowienie dzisiaj wspominamy.
Niech nasze oczy otworzą się na znaki Boga – na Pismo Święte, na Krzyż, a przede wszystkim na Ciało i Krew Jezusa.
Ostatnia Wieczerza – ona nie tylko zdarzyła się kiedyś, ona zdarzy się dzisiaj dla mnie. Dziś usłyszę: To jest Moje Ciało – bierz i jedz, abyś miał życie…. Mogę ten dar przyjąć lub go zaprzepaścić.

Proszę Cię Jezu, proszę Cię w ciszy mojego serca, by to była moja ostatnia wieczerza, abym patrzył, rozumiał i dotknął Twojej miłości.
Proszę Cię, by w moim sercu rozpalił się ogień miłości do Ciebie.
Panie Jezu, Proszę Cię ze wszystkich sił….

(Z komentarza przed rozpoczęciem Liturgii)

                                                                                                         

Foto: Adam Gołębiowski

 

 

 

 

 

Udostępnij: