Triduum Paschalne 2019 Wielki Piątek

Triduum Paschalne 2019 Wielki Czwartek
18 kwietnia 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 21.04.2019 / Intencje Mszalne 22-28.04.2019
20 kwietnia 2019
Triduum Paschalne 2019 Wielki Czwartek
18 kwietnia 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 21.04.2019 / Intencje Mszalne 22-28.04.2019
20 kwietnia 2019

Trwamy w obchodzie wydarzeń paschalnych. Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie.

Przejście – PASCHA – z grzechu do życia, nasze pojednanie z Ojcem, domagało się wyniszczenia Sprawiedliwego. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy przyjmując krzyż bierze na siebie ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary; z Krzyża – znaku hańby i kary dla złoczyńców – narzędzie triumfu, drzewo życia. Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyne dni w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Podkreśla to nadzwyczajny charakter tych dni – czasu śmierci i spoczynku w grobie Syna Bożego. Został On bowiem wydany w ręce ludzi, którzy „postąpili z Nim, jak chcieli”. Mamy w tym czasie przejąć się cierpieniem naszego Zbawiciela, pojąć choć w części Jego nieskończoną miłość ku nam, która jest gotowa na ofiarę bez kalkulacji, ofiarę całkowitą. Mamy w tym czasie wzbudzić w sobie pragnienie odpowiedzi swoim życiem na Jego miłość. Mamy wzbudzić sobie postanowienie poprawy ze względu na miłość Bożą.

(Z komentarza przed rozpoczęciem Liturgii)

                     

        

        

        

       

       

       

      

       

        

Foto: Adam Gołębiowski

 

 

 

 

 

Udostępnij: