Rocznica poświęcenia kaplicy szpitalnej

Ogłoszenia duszpasterskie 23.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 24 – 30.04. 2023
22 kwietnia 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 30.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 1 – 7.05. 2023
28 kwietnia 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 23.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 24 – 30.04. 2023
22 kwietnia 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 30.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 1 – 7.05. 2023
28 kwietnia 2023

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie bł. Hanny Chrzanowskiej. Jest to również pierwsza rocznica poświęcenia kaplicy Szpitala Miejskiego przy ul. E. Zegadłowicza w Sosnowcu. Z tej okazji w czwartek, 27 kwietnia 2023 r. została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Obecni byli również: ks. Proboszcz Andrzej Jasiński, ks. Arkadiusz Kajdas, ks. Łukasz Lisowski, ks. kapelan Tadeusz Sulej, ks. Sekretarz Paweł Sproncel, władze miasta i szpitala oraz jego pracownicy i pacjenci, w intencji których była sprawowana ta Eucharystia.

Ks. Biskup w homilii nawiązał do osoby św. Pawła, który poświęcił swoje życie dla Jezusa Chrystusa, idąc do ludzi i głosząc Ewangelię. Był on słabego zdrowia, o czym sam napisał w Liście do Galatów: mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa.

Św. Paweł mimo choroby wiele zrobił i osiągnął – wspomniał ks. biskup w homilii – on dziękuje pierwszym swoim uczniom za to, że go przyjęli. Ważne jest, aby człowieka, niezależnie od tego, na co jest chory, przyjąć, nie pogardzać nim. Dla chorego bardzo ważna jest świadomość, że jest zaakceptowany przez społeczeństwo.

W Drugim Liście do Koryntian św. Paweł pisze: dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski.

Widzimy, jak św. Paweł nalega, trzykrotnie prosi Pana Jezusa o zdrowie. Zdaje sobie sprawę, że ma bardzo dużo zadań i obowiązków. Potrzebuje siły fizycznej, a tego mu brakuje. Prosi Pana, choroba przeszkadza, a mimo to Pan Jezus, któremu tak drogi był św. Paweł, nie chce go uzdrowić. Pan Jezus nie daje mu tej łaski, tłumacząc, że to cierpienie jest korzystne, więcej zrobi cierpiąc i idąc do ludzi, niżby szedł do pogan jako zdrowy człowiek.

Na zakończenie ks. Łukasz podziękował za czas wspólnego spotkania, dzielenia się wiarą i umacniania.

Tekst i fotografie: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: