Ogłoszenia duszpasterskie 16.07.2023 – Intencje Mszy Świętych 17-23.07 2023

Ogłoszenia duszpasterskie 9.07.2023 – Intencje Mszy Świętych 10-16.07 2023
7 lipca 2023
Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie
14 lipca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 9.07.2023 – Intencje Mszy Świętych 10-16.07 2023
7 lipca 2023
Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie
14 lipca 2023

Ogłoszenia duszpasterskie 
16 lipca 2023 r.

XV Niedziela Zwykła

  1. Msze Święte niedzielne w lipcu i sierpniu są odprawiane według wakacyjnego porządku: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Nie ma Mszy Świętej o godzinie 12.30. Do sakramentu Spowiedzi św. można przystąpić w tygodniu 15 minut przed każdą Mszą Świętą, a w niedzielę w czasie każdej Mszy Świętej.
  2. W następną niedzielę 23 lipca po każdej Mszy Świętej będziemy błogosławić kierowców i święcić pojazdy mechaniczne. Przy poświęceniu samochodów będą zbierane ofiary od kierowców na pomoc w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy pracujących w trudnym terenie.
  3. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na prace remontowe w naszym kościele, których głównym celem obecnie jest wymiana poszycia dachowego. Jest to okazja, aby podziękować za troskę materialną o nasz kościół parafialny i przekazać kilka informacji z pola prac remontowych w naszym kościele. Informujemy, że w tej chwili ze względu na zbieranie funduszy na remont dachu, nie są przeprowadzane żadne inne prace remontowe. Chociaż, ostatnio zostały odrestaurowane figury Pana Jezusa Dobrego Pasterza przed kościołem i Matki Bożej w ogrodzie różańcowym. Natychmiastowej interwencji wymaga dach naszego kościoła. Czekamy na przeprowadzenie inspekcji dachu i przygotowanie szczegółowego kosztorysu. Wstępne oszacowanie kosztów remontu dachu to 850 tysięcy zł. Od dwóch lat są gromadzone fundusze na remont dachu, (po opłaceniu kosztów miesięcznego utrzymania kościoła i parafii na dzisiaj jest to 8.950 zł), jednak zewnętrzne warunki ekonomiczne, jakimi są inflacja, wzrost kosztów kredytu zaciągniętego przez parafię na termomodernizację, ceny materiałów budowlanych, koszty prac wykonawczych, oddalają szansę na przeprowadzenie remontu dachu w najbliższym czasie. Pozostaje nam cierpliwie zbierać fundusze i czekać, aż uzbieramy kwotę, która pozwoli nam, choć w części wyremontować dach naszego kościoła. W ubiegłym tygodniu na prace remontowe w naszym kościele złożono ofiarę 650 zł. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary i wszelką pomoc świadczoną na rzecz naszej parafii.
  4.  

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć u Pana Kościelnego.
Mamy tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedzielę”, a także miesięcznik Mały Gość Niedzielny dla dzieci, w których można znaleźć treści pogłębiające naszą wiarę i wiedzę religijną.

Wszystkim życzymy pogodnej, spokojnej i radosnej niedzieli.

Intencje  Mszy  Świętych
17-23 lipca 2023 r.

PONIEDZIAŁEK  17 lipca

  7.00  Za Ś.P. Wandę Malinowską – od Basi i Gosi

18.00  Za Ś.P. Piotra Pańczyszyna w 4 r. śm. – od rodziców, siostry i rodziny

WTOREK  18 lipca

  7.00  Za Ś.P. Stanisławę Chojkę – od Teresy i Zbigniewa Policht

18.00  Za Ś.P. Wiktorię Kralę w 26 r. śm. – od córek

ŚRODA  19 lipca

  7.00  Za Ś.P. Kazimierza Nowickiego – od uczestników pogrzebu

18.00 Za Ś.P. Jacka Derelę – od Doroty i syna Michała

CZWARTEK  20 lipca

  7.00  Za Ś.P. Kazimierza Nowickiego – od uczestników pogrzebu

18.00  W intencji Parafialnej Wspólnoty Modlitwy Wstawienniczej

PIĄTEK  21 lipca

  7.00  Za Ś.P. Stanisławę Chojkę – od siostry z rodziną

18.00  Za Ś.P. Wiesławę i Floriana Madejów i zmarłych z rodziny Madejów i Barczyków

SOBOTA  22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny

  7.00  Za Ś.P. Kazimierza Nowickiego – od uczestników pogrzebu

18.00  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej łaskę zdrowia dla Janusza i Mirosławy Lorków, oraz o Bożą opiekę dla dzieci i wnuków

NIEDZIELA  23 lipca – XVI Niedziela Zwykła

  8.00  Za Ś.P. Mariannę Jarecką, Julię i Stanisława Krzyków

  9.30  Za Ś.P. Marię i Mariana Aniołków – od córek z rodzinami

11.00  Za Parafian

18.00  Za Ś.P. Jacka Derelę – od kolegów i koleżanek z firmy „Kiełek”

 

 

Udostępnij: