Ogłoszenia Duszpasterskie 13.08.2023 r. – Intencje Mszy Świętych 14 – 20.08.2023 r.