Ogłoszenia duszpasterskie 6.08.2023 r. – Intencje Mszy Świętych 7 – 13.08.2023 r.