Ogłoszenia Duszpasterskie 20.08.2023 r. – Intencje Mszy Świętych 21-27.08.2023 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie 13.08.2023 r. – Intencje Mszy Świętych 14 – 20.08.2023 r.
12 sierpnia 2023
Adoracja modlitwą z egzorcyzmem – odwołana
24 sierpnia 2023