Obłóczyny kl. Mikołaja — naszego parafianina

Ogłoszenia duszpasterskie 5.12.2021 Intencje Mszy Świętych 6-12.12.2021
4 grudnia 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 12.12.2021 Intencje Mszy Świętych 13-19.12.2021
11 grudnia 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 5.12.2021 Intencje Mszy Świętych 6-12.12.2021
4 grudnia 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 12.12.2021 Intencje Mszy Świętych 13-19.12.2021
11 grudnia 2021

„Kiedy pierwszy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go nosze, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego, to to samo co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już więcej nie przypomniał Boga”.

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński

8 grudnia 2021 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP czterech kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej przyjęło strój duchowny. Tym samym potwierdzili swoją chęć dążenia do przyjęcia sakramentu święceń. Sutannę przyjęło także 2 kleryków częstochowskich.

Przyjęcie stroju duchownego miało miejsce podczas uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył ks. Ryszard Selejdak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, wraz z księżmi przełożonymi, natomiast homilię wygłosił ks. Tomasz Nowak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu, który poprowadził również dzień skupienia. Mówił on jak ważnym jest w życiu szczególnie kapłana Słowo Boże, aby nie zatracić Bożego Słowa skierowanego do nas.

Obłóczyny to bardzo szczególny moment w życiu każdego kleryka. I choć nie są to święcenia, to jednak przyjęcie stroju duchownego jest wyraźnym znakiem iż dana osoba pragnie coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa i jest oznaką wejścia na drogę kapłańską i całkowitego oddania się Chrystusowi.

Dzień obłóczyn w naszym Seminarium jest przeżywany w Adwencie, który w swojej symbolice jest czasem przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a jednocześnie czasem przygotowania na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Seminarium to również okres oczekiwania, to czas przygotowania się do sakramentu święceń, czas formowania i wzrostu duchownego, intelektualnego oraz osobistego.

Czym zatem jest sutanna i jakie ma znaczenie, co symbolizuje biała koloratka którą kapłani na co dzień noszą?. Sutanna jest znakiem całkowitego oddania się Bogu na świętą służbę Bogu. Strój duchowny przypomina każdemu, kto jest powołany do kapłaństwa, iż jego życie mają cechować takie wartości jak miłość, sprawiedliwość, czynienie dobra czy cierpliwość. Jej przyjęciem jest swoistym wyznaniem wiary oraz świadectwem oddania się Jezusowi Chrystusowi.

Drugim istotnym elementem stroju duchownego jest koloratka. Słowo koloratka powstało od łacińskiego słowa collare co znaczy obroża. Koloratka na szyi kapłana bądź kleryka ma przypominać obrączkę i obrożę – nasze zaślubiny z Chrystusem i Kościołem. Ponadto koloratka symbolizuje również oddanie Chrystusowi naszej wolności i pozwolenie mu na całkowite kierowanie naszym życiem. Biały kolor koloratki jest symbolem światła zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W tym niewątpliwie pięknym i wzruszającym czasie życzymy wszystkim takiej łaski Bożej, która uczyni ich jeszcze bardziej podobnymi do Chrystusa. Niech Niepokalana Maryja Dziewica ogarnie ich  płaszczem swojej opieki.

kl. Mikołaj Jagielski

    

Żródło: http://diecezja.sosnowiec.pl/

Udostępnij: