Nabożeństwa Fatimskie od maja do października

Ogłoszenia duszpasterskie 15.05.2022 Intencje Mszy Świętych 16 – 22.05.2022
14 maja 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 22.05.2022 Intencje Mszy Świętych 23 – 29.05.2022
20 maja 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 15.05.2022 Intencje Mszy Świętych 16 – 22.05.2022
14 maja 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 22.05.2022 Intencje Mszy Świętych 23 – 29.05.2022
20 maja 2022

Zapraszamy na Nabożeństwa Fatimskie 13-go dnia każdego miesiąca od maja do października po Mszy św. o godz. 18.00.

Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom.  Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.” Jan Paweł II, Fatima 1982 r.

105 lat temu, 13 maja 1917 roku, na obrzeżach niewielkiej miejscowości Fatima położonej w centrum słonecznej Portugalii, na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, Antonia dos Santos i Marii Rosy, objawiła się dzieciom Matka Boża. Łucja tak opisała to wydarzenie: Nasza Pani ubrana na biało, bardziej błyszcząca niż słońce powiedziała nam dzieciom: „Nie bójcie się! Jestem z Nieba! Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze… Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. To był czas, kiedy na całym świecie, a zwłaszcza w Europie trwała okrutna I Wojna Światowa. To była tego dnia najokrutniejsza z wojen. Ludzkość była zszokowana okrucieństwem działań wojennych, w których zginęło miliony żołnierzy i ludności cywilnej. Maryja powiedziała, że jeżeli ludzie się nie będą modlić i się nie nawrócą, to będzie jeszcze następna wojna, gorsza o tej, i jeżeli świat, a szczególnie Rosja się nie nawróci, to wybuchnie kolejna wojna, jeszcze okrutniejsza od tych dwóch poprzednich. Mamy już dawno za sobą okrucieństwo I i II wojny światowej, licznych wojen regionalnych, ludzkość dalej gardzi Bogiem, obraża Matkę Bożą Maryję, i nie chodzi tu o Rosję, ale o naszą ojczyznę, gdzie jest Jej jasnogórski dom. Obrażają i szkalują matkę Bożą, bo Ona stoi na pierwszej linii w walce z szatanem, z ognistym smokiem, o którym mówi Jan w Apokalipsie.

My musimy do tej walki dołączyć, stanąć tuż przy Maryi i z różańcem w ręku walczyć z szatanem. Różaniec jak mówi Maryja to nasz oręż i dla szatana najstraszniejsza broń. W ostatnim objawieniu, które miało miejsce w październiku, Maryja przypomniała dzieciom tę prośbę: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy”. 

Idąc w procesji różańcowej w czasie nabożeństwa fatimskiego, ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyki religijne, jak Spowiedź, Komunia święta, Różaniec, i chrześcijańskie życie, a także znoszenie przeciwności, przezwyciężanie skłonności do gniewu, dobre i uczciwe wypełnianie obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenie w domu atmosfery pokoju, miłości, wzajemnej życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia — tego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy Jego Matka Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Chrystusa. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie — walcząc o swoje, swoich bliskich nawrócenie. 

 

Udostępnij: