Krąg Matki Bożej z Szensztatu

Zaproszenie dla członków Straży Honorowej
18 czerwca 2022
Msze Święte w intencji budowniczych i fundatorów ołtarzy na Boże Ciało
20 czerwca 2022
Zaproszenie dla członków Straży Honorowej
18 czerwca 2022
Msze Święte w intencji budowniczych i fundatorów ołtarzy na Boże Ciało
20 czerwca 2022

Każdego 18. dnia miesiąca, czciciele Matki Bożej z Szensztatu  zbierają się w kościele na wspólną modlitwę. Maryja składa na ołtarzu radości i troski tych, którzy gościli Ją w swoich domach. Stamtąd zanosi też nowe łaski na kolejny miesiąc. Przyjmujący Matkę Bożą modlą się więc za siebie nawzajem, ale najpiękniejszym owocem nawiedzenia jest dostrzeganie i odkrywanie obecności Boga w codziennym życiu oraz powrót do modlitwy rodzinnej.

3 kwietnia 2022 r. gościliśmy w naszej parafii S. M. Damianę, która przybliżyła nam historię Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. Wspomniała wtedy osobę Jana Pawła II, który 4 czerwca 1979 r. w Częstochowie powiedział: Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści  — a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem… Wszędzie tam…

Zdjęcia pochodzą z archiwum S. M. Damiany.

W naszej parafii mamy trzy kręgi Matki Bożej Pielgrzymującej. S. Damiana podczas swojej wizyty podarowała nam już czwartą kapliczkę, zachęcając, aby przyjąć Matkę Bożą do swojego domu.

Osoby, które chciałyby przyjąć Matkę Bożą z Szensztatu lub zasięgnąć więcej informacji, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za kręgi w naszej parafii:

  1. P. Ewa tel. 500-079-516
  2. P. Joanna tel. 602-434-464

Co trzeba zrobić, aby godnie i pięknie przyjąć kapliczkę z obrazem Matki Bożej Pielgrzymującej?

Najpierw trzeba tego zapragnąć i odważnie poddać się Jej prowadzeniu. Kapliczka powinna być raz w miesiącu u każdej rodziny czy osoby samotnej z kręgu (10 rodzin) przez okres trzech dni. Osoba odpowiedzialna za krąg ustala listę, według której rodzina przekazuje kapliczkę, którą następnie umieszcza w godnym miejscu, tam, gdzie toczy się życie rodzinne: przy wspólnym stole, w kuchni lub w pokoju gdzie bawią się dzieci. Zaleca się umieścić obok niej świeże kwiaty i zapalić świece. Dni, w których Matka Boża gości  w naszych domach niech staną się rodzinnym świętem. Przeznaczmy więcej czasu na kontakt z najbliższymi, na wspólną i prywatną modlitwę oraz religijne rozmowy małżonków, a także rodziców z dziećmi.

Maryja zaproszona do rodziny, do osobistego, codziennego życia Jej dzieci, czyni małe i wielkie cuda.

Udostępnij: