Adwentowe postawy

Ogłoszenia duszpasterskie 10.12.2023 – Intencje Mszy Świętych 11-17.12.2023
8 grudnia 2023
Z Dzienniczka s. Faustyny — Adwent
15 grudnia 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 10.12.2023 – Intencje Mszy Świętych 11-17.12.2023
8 grudnia 2023
Z Dzienniczka s. Faustyny — Adwent
15 grudnia 2023

Adwentowe

postawy

„Jakich postaw Pan Jezus od nas oczekuje w Adwencie? Co w tym czasie szczególnie powinno nas cechować?

wiara i miłość – na wzór Maryi, która „oczekiwała z wielką miłością” (z II Prefacji adwentowej);

tęsknota i radość oczekiwania, które są znakiem tego, że czekamy na Kogoś najdroższego, najbardziej umiłowanego;

kontemplacja Słowa Bożego, które jest wołaniem Miłości i wezwaniem nas do wzajemnej odpowiedzi;

czuwanie i modlitwa, które otwierają nasze serca dla Pana;

udział w Eucharystii, która jest żywą obecnością Jezusa i najpełniejszym zjednoczeniem z Nim;

nawrócenie, które jest najwłaściwszym przygotowaniem na spotkanie z przychodzącym Bogiem, będącym samą Miłością i samą Świętością.

(…) od tego, jak przeżyjemy Adwent, zależy nasze przeżywanie samych świąt”.

Źródło: ks. Bronisław Mokrzycki, Oczekiwany, Wydawnictwo Wam, Kraków 2005, s. 45-46.

 

 

Udostępnij: