Z Dzienniczka s. Faustyny — Niedziela Palmowa

Ogłoszenia duszpasterskie 17.03.2024 – Intencje Mszy Świętych 17 – 24.03.2024
16 marca 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 24.03.2024 – Intencje Mszy Świętych 24 – 31.03.2024
22 marca 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 17.03.2024 – Intencje Mszy Świętych 17 – 24.03.2024
16 marca 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 24.03.2024 – Intencje Mszy Świętych 24 – 31.03.2024
22 marca 2024

Z Dzienniczka s. Faustyny — Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Liturgia Tego dnia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdzie zgromadzeni wierni witali Go z radością, ścielili przed Nim swoje płaszcze i palmy. Na Mszach Świętych czytany jest opis Męki Pańskiej z Ewangelii.

Jezus poleca dwóm swoim uczniom przyprowadzić osiołka. Dokładnie wskazuje im, gdzie znajdą zwierzę i co odpowiedzieć, kiedy będą pytani, dlaczego to czynią. Uczniowie postępują ściśle według wskazówek Jezusa. Pytającym, dlaczego odwiązują oślę, odpowiadają: „Pan go potrzebuje” (Łk 19, 31). Drogę do Jerozolimy Jezus odbywa, siedząc na osiołku. O tym wydarzeniu piszą wszyscy Ewangeliści. Pokazuje to, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia.

Ewangeliczny opis uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy możemy przeczytać również w Dzienniczku. Siostra Faustyna pisała: Niedziela Palmowa. W tę niedzielę przeżywałam w szczególny sposób uczucia Najsłodszego Serca Jezusowego; duch mój był tam gdzie był Jezus. Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane, z gałęziami w ręku, i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jechał Pan Jezus, a inni trzymali gałązki w górze, skacząc i wyskakując przed Panem i nie wiedzieli co czynić z radości. I widziałam drugą rzeszę, która wyszła na przeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami w rękach, i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe – ale Jezus był bardzo poważny i dał mi poznać Pan, jak cierpiał w tym czasie. l w tej chwili nic nie widziałam, tylko Jezusa, który miał Serce przesycone niewdzięcznością [ludzi]. (Dz. 642)

Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w Sercu Jezusa echem – ukrzyżuj. Dał mi Jezus odczuć to w sposób szczególny. (Dz. 1028)

Podczas Mszy św. Jezus dał mi poznać ból swej duszy, i odczułam to wyraźnie, jak te hymny, Hosanna, bolesnym echem odbijały się w Jego Najświętszym Sercu. Dusza moja została zalana także morzem goryczy, a każde Hosanna przebijało mi serce na wskroś. Cała dusza moja została pociągnięta w bliskość Jezusa. Usłyszałam głos Jezusa: Córko Moja, współczucie twoje dla Mnie jest Mi ochłodą, dusza twoja nabiera odrębnej piękności przez rozważanie męki mojej. (Dz. 1657)

Udostępnij: